| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Redactie

Page history last edited by Davied 13 years, 4 months ago

Voorpagina | Redactie | Stichting | Programma | Denktank

 

Redactie | Vormgeving | TakenNieuwsbrief

Redactie Ambtenaar 2.0

 

Het netwerk Ambtenaar 2.0 draait op de vrijwillige inzet van een groot aantal leden. Iedereen kan natuurlijk meedoen, maar sommige vrijwilligers hebben ook vaste taken. Laten we hen redactie noemen. De redactie houdt Ambtenaar 2.0 draaiende.

 

Wil je deelnemen aan de redactie en meehelpen om Ambtenaar 2.0 nog beter te maken? Vul dan hiernaast het formulier in              - - - - - - - - - >

 

 

Hoe werkt de redactie?

 

Ambtenaar 2.0 is een actief netwerk. Daarom zijn de werkzaamheden verdeeld over drie teams:

 1. Communitymanagement: om het netwerk bruisend en gezellig te houden;
 2. Hoofdredactie: om het weblog actueel en boeiend te houden;
 3. Technische ontwikkeling: om de sites in de lucht te houden en te ontwikkelen.

Daarnaast zijn er diverse taken die niet onder deze drie noemers vallen.

 

Voor elk team is er een trekker: de communitymanager, de hoofdredacteur en de webmaster. De trekker werkt samen met een team van vrijwilligers en gebruikt daarvoor een mailinglist in Google Groups. Daarnaast is er een overkoepelende mailinglist voor de gehele redactie (alle actieve vrijwilligers).

 

Om dit alles te doen hebben de trekkers de volgende taken: 

 • overzicht houden over bovenstaande verantwoordelijkheden;
 • betrekken van anderen daarbij: het creëren en gezellig houden van het team;
 • regelmatig het netwerk op de hoogte houden van ontwikkelingen (bijv. in blogs);
 • initiatief tonen om nieuwe dingen in gang te zetten.

 

Daarbij werken zij en de mensen van hun team en de rest van de redactie zoveel mogelijk op basis van de werkprincipes van Ambtenaar 2.0.

 

 

Wat doet de redactie?

 

Hieronder staan de taken per team opgesomd, met daaronder de naam van de trekker en de locatie van de mailinglist.

 

1. Communitymanagement

 

De communitymanager en haar team houden zich bezig met het volgende:

 • begroeten van nieuwe leden (inc. het weren van spammers);
 • verbindingen leggen, bijv. mensen aan elkaar koppelen, verwijzen naar blogs en groepen, etc. Dat kan zijn op basis van profielen of op basis van blogs, vragen of reacties;
 • stimuleren van dynamiek, gebruik en activiteit, bijv. aanzetten tot blogs, reacties en andere activiteiten;
 • beheren van de voorpagina van de Ning als middel om bovenstaande doelen te bereiken;
 • versturen van de mailing als middel om bovenstaande doelen te bereiken;
 • het nagaan of leden zich aan de spelregels houden en er geen onoirbare dingen gebeuren (en daar aanspreekpunt voor zijn);
 • nadenken over nieuwe manieren om verbindingen te leggen en dynamiek te creëren;
 • nieuwe leden werven;
 • stimuleren van het gebruik van de agenda, foto/video, groepen, etc.;
 • verbindingen leggen met de sites van Ambtenaar 2.0 op andere platformen, bijv. LinkedIn, Hyves, Facebook, etc.

 

Trekker: Kim Spinder

Site: communitymanagement.ambtenaar20.nl

 

 

2. Hoofdredactie

 

De hoofdredacteur en zijn team houden zich bezig met het volgende:

 • zorg dragen voor regelmatige publicaties over web 2.0 en de overheid op het weblog;
 • inhoudelijke planning van onderwerpen en blogs;
 • het schrijven van artikelen;
 • het scouten van auteurs en ze de mogelijkheid geven om te bloggen;
 • het redigeren (zie de redactierichtlijnen) en publiceren van blogs;
 • het stimuleren van de verspreiding (verzendlijst, twitterstream, attenderingen, etc.):
 • de rubriek 'Lid van de week'. 

 

Trekker: Davied van Berlo

Site: hoofdredactie.ambtenaar20.nl

 

 

3. Technische ontwikkeling

 

De webmaster en zijn team houden zich bezig met het volgende:

 • beheer en ontwikkeling van de internetsites van Ambtenaar 2.0;
 • klachten en vragen van leden over de sites beantwoorden en oplossen;
 • het claimen van Ambtenaar 2.0 op andere sites;
 • beheer van de verzendmogelijkheden (Feedburner, Twitter, etc.);
 • ontdekken en uittesten van nieuwe technische en functionele mogelijkheden;
 • het onderling verbinden van de verschillende sites en online plekken van Ambtenaar 2.0;
 • statistieken verzamelen over het gebruik van de sites van Ambtenaar 2.0 en de redactie daarover adviseren.

 

Trekker: Jeroen de Miranda

Site: technischeontwikkeling.ambtenaar20.nl

 

 

Andere initiatieven van Ambtenaar 2.0

 

De behalve de werkzaamheden rond communitymanagement, hoofdredactie en technische ontwikkeling worden nog diverse andere initiatieven ontplooid binnen Ambtenaar 2.0. Deze initiatieven hebben elk een eigen trekker en houden contact met andere trekkers:

 

 • Handreiking Ambtenaar 2.0
 • Open Koffie
 • Sprekersnetwerk
 • Cursus

 

Meer hierover vind je op taken.ambtenaar20.nl.

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.