| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Bestuur

Page history last edited by Thijs Polfliet 10 years, 10 months ago

Voorpagina | Voorpagina Stichting | Bestuur | Steun | Organisatie | Jaarverslag

 

Het bestuur van de Stichting Ambtenaar 2.0

 

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit :

  1. Davied van Berlo (voorzitter)
  2. Erik Jonker (secretaris)
  3. Thijs Polfliet (penningmeester)
  4. Monique Roosen (algemeen bestuurslid)
  5. Kim Spinder (algemeen bestuurslid)
  6. Ton Zijlstra (algemeen bestuurslid)
  7. Dirk Jan van der Wal (algemeen bestuurslid) 

 

Bestuursvergaderingen van de Stichting Ambtenaar 2.0

 

Op deze pagina worden de bespreekpunten voor de bestuursvergaderingen van de Stichting Ambtenaar 2.0 bijgehouden. De meest recente vergadering staat bovenaan, de oudste onderaan. Er is een separate pagina met een verzameling van reeds geinventariseerde agenda/bespreekpunten die in vergaderingen ter sprake zullen komen. Daarnaast is er een pagina met de agenda van het bestuur stichting Ambtenaar 2.0. Tenslotte worden ook de besluiten en gemaakte afspraken van het bestuur op een pagina vastgelegd.

 

Verslag (definitief) van de bestuursvergadering van 01-04-2010

 

 

 

Het oprichtingsbestuur

V.l.n.r.: Monique Roosen, Bart Borsje (penningmeester), Davied van Berlo (voorzitter), Erik Jonker (secretaris) en Kim Spinder.

 

Foto: Rob Oele

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.