| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Partners

Page history last edited by Davied 9 years, 11 months ago

 Voorpagina | Redactie | Stichting | Programma | Denktank

 

Programma | Programmaplan | Partners | Financiën | Rapportage

 

Partners van het Programma Ambtenaar 2.0

 

Het Programma Ambtenaar 2.0 ontvangt een basisfinanciering van Vernieuwing Rijksdienst. Voor de uitvoering van de projecten in het programmaplan wordt samenwerking gezocht met andere partijen.

 

 

Binnen de overheid

 

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Het ministerie van LNV stelt € 100.000 te beschikking voor projecten en activiteiten die een relatie hebben met het ministerie. Contactpersoon: Jan Willem Duijzer. Meer informatie;
  • Burgerlink: vanuit Burgerlink wordt 0,2 fte bijgedragen aan het Programma Ambtenaar 2.0. Contactpersoon: Matt Poelmans;
  •  

 

 

Buiten de overheid

 

  • Doxis: Met betrekking tot het onderwerp archiveren 2.0 werkt het Programma samen met het bedrijf Doxis. Vanuit het bedrijf  Contactpersoon: Max Beekhuis. Meer informatie;
  •  

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.