| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar applies AI to make browsing the web faster and more productive. Whenever you open Sidebar, you'll get an AI summary of the web page and can ask any question you like about the content of the page! Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Partners

Page history last edited by Davied 12 years, 6 months ago

 Voorpagina | Redactie | Stichting | Programma | Denktank

 

Programma | Programmaplan | Partners | Financiën | Rapportage

 

Partners van het Programma Ambtenaar 2.0

 

Het Programma Ambtenaar 2.0 ontvangt een basisfinanciering van Vernieuwing Rijksdienst. Voor de uitvoering van de projecten in het programmaplan wordt samenwerking gezocht met andere partijen.

 

 

Binnen de overheid

 

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Het ministerie van LNV stelt € 100.000 te beschikking voor projecten en activiteiten die een relatie hebben met het ministerie. Contactpersoon: Jan Willem Duijzer. Meer informatie;
  • Burgerlink: vanuit Burgerlink wordt 0,2 fte bijgedragen aan het Programma Ambtenaar 2.0. Contactpersoon: Matt Poelmans;
  •  

 

 

Buiten de overheid

 

  • Doxis: Met betrekking tot het onderwerp archiveren 2.0 werkt het Programma samen met het bedrijf Doxis. Vanuit het bedrijf  Contactpersoon: Max Beekhuis. Meer informatie;
  •  

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.