| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Bespreekpunten bestuur stichting Ambtenaar 20

Page history last edited by Erik Jonker 10 years, 7 months ago

Op deze pagina komen alle onderwerpen/bespreekpunten die op een bepaald moment op de agenda van de bestuursvergadering Stichting Ambtenaar 2.0 zouden kunnen komen. De lijst kan derhalve ook aan verandering onderhevig zijn.

 

Agendapunten voor volgende bestuursvergaderingen (verzamellijst, in willekeurige volgorde)

 

  • Vervolgstappen met betrekking tot Pleio
  • Adviseursnetwerk Ambtenaar 2.0
  • Genereren van inkomsten voor het dekken van de kosten van stichting Ambtenaar 2.0 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.