Agenda van het bestuur stichting Ambtenaar 20


Op deze pagina staan alle formele agenda's van bestuursvergaderingen (vanaf 1 april 2010, de startdatum van deze pagina). 

 

Bestuursvergadering 1 april 2010

09.30-11.00

Den Haag

 

1. Functioneren bestuur / stichting / risico-inventarisatie

2. Budget/financien stichting

3. Pleio

4. Raad van Advies