| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Besluiten en afspraken bestuur Stichting Ambtenaar 20

Page history last edited by Davied 11 years, 11 months ago

Op deze pagina komen per bestuursvergadering (vanaf 1/4/2010), alle gemaakte afspraken en besluiten van het bestuur Ambtenaar 2.0.

 

Financiering stichting Ambtenaar 2.0

Stichting Ambtenaar 2.0 is geheel onafhankelijk en verbindt zich niet structureel aan private partijen door sponsoring noch aan publieke partijen door subsidies. Donaties door organisaties en bijdragen van leden van het netwerk zijn de belangrijkste bron van inkomsten. Wel is het mogelijk dat activiteiten die de stichting start/initieert/organiseert worden 'gesponsord' door organisaties. Een goed voorbeeld daarvan is de Ambtenaar 2.0-dag. (dit uitgangspunt is herhaald in de bestuursvergadering van 1 april 2010)

 

Pleio

Stichting Ambtenaar 2.0 is enthousiast over het Pleio initiatief en roept haar netwerk ook op om dit te ondersteunen. In formele zin is er echter (nog) geen relatie tussen de Stichting Ambtenaar 2.0 en Pleio, het zijn separate initiatieven. Het is goed denkbaar dat in een bepaalde fase van ontwikkeling van Pleio behoefte ontstaat aan een samenwerkingsrelatie met stichting Ambtenaar 2.0, bij voorbeeld als organisatorisch ophangpunt. Op dat moment zal bekeken worden hoe dat het beste kan worden vormgegeven. Toevoeging 31-07-2012: ondertussen is voor Pleio een aparte stichting opgericht. Er is dus niet gekozen voor de stichting Ambtenaar 2.0 als organisatorisch ophangpunt.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.