| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Adviseursnetwerk

Page history last edited by Sandra Barth 13 years ago

Op 30 mei 2011 van 15.00 tot 18.00 vindt er weer een bijeenkomst plaats van het adviseursnetwerk Ambtenaar2.0 op het kantoor van Ordina, Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein. Lees meer hieronder bij bijeenkomsten. 

 

 


Inleiding

Vanuit Ambtenaar 2.0 werken we de komende tijd aan een platform waar organisaties een 2.0-adviseur kunnen aanvragen. De komende tijd gaan we op zoek naar verschillende personen en partijen die een bijdrage willen leveren aan dat netwerk, om gezamenlijk tot afspraken te komen over wat een Ambtenaar 2.0-advies inhoudt en wat je daarvoor moet weten als adviseur. Ook daar gaan we de komende tijd invulling aan geven.

 

Hoe wordt het netwerk vormgegeven?

Het is nadrukkelijk de bedoeling zoveel mogelijk adviseurs in het netwerk in te sluiten, het maakt daarbij niet uit of je voor een organisatie werkt of zelfstandig gevestigd bent. Het is natuurlijk in het belang van opdrachtgevers én het netwerk zelf dat de producten en diensten die via het netwerk worden aangeboden en uitgevoerd een zekere kwaliteit bieden, die wij als netwerk met elkaar moeten garanderen.

De komende maanden gaan we de volgende stappen maken, waarbij we hebben gekozen voor een gefaseerde aanpak:

 

Eerste fase

  • de komende tijd wordt besteed aan het formeren van een kerngroep;
  • we maken de eerste stappen in het faciliteren van het netwerk, via het bestaande platform voor sprekers, of in een eigen omgeving. Het idee is uiteindelijk ook een faciliteit in Pleio te maken;
  • met de kerngroep gaan we kijken hoe we het netwerk kunnen voeden.

Concreet zullen we op korte termijn met een aantal mensen in een eerste brainsessie bij elkaar te brengen. Hier gaan we alle ideeën die leven samenbrengen en met die eerste groep tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. Die bevat ondermeer een uitwerking van de volgende stappen, waarbij we kiezen voor bèta-aanpak (kijken hoe het zich ontwikkeld, meegroeien met ontwikkeling):

 

Vervolgfasen

  • het idee is om de kerngroep snel uit te breiden;
  • we gaan dan ook een proces van kennisdeling & -creatie en samenwerken inrichten; en ook werken aan criteria voor deelname aan het netwerk;
  • maar ook: lifelong learning en certificering van deelnemers aan het netwerk.

Mocht je interesse hebben in deelname aan kerngroep en/of netwerk, neem dan gerust even contact op via mail, twitter of telefoon. Maar sta ook niet raar te kijken als je ineens wordt benaderd. Natuurlijk zal over het vervolg regelmatig worden verhaald.

 

Laatste nieuws

 

oktober 2010:

Adviseursnetwerk op Ambtenaar20.nl

 

mei 2011:

Sandra Barth is nieuwe organisator van het netwerk.

 

Deelnemers

 

Bijeenkomsten

 

Nieuwe bijeenkomst adviseursnetwerk:

Op 30 mei 2011 van 15.00 tot 18.00 uur vindt er weer een bijeenkomst plaats van het adviseursnetwerk Ambtenaar2.0 op het kantoor van Ordina, Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein. Tijdens deze bijeenkomst zullen we met het netwerk weer een frisse start maken en maandelijks bij elkaar blijven komen. Op verzoek van Davied en Bart heb ik het op mij genomen om deze bijeenkomsten te organiseren en begeleiden. De agenda voor 30 mei 2011 is als volgt:

14.45 ontvangst met koffie/thee

 

1. Welkom door Sandra Barth

2. Inleiding door Bart van der Meij

3. Wiki door Davied van Berlo

4. Serious gaming door Ruud Boxma

5. Project Het Nieuwe Werken voor Raad voor de Kinderbescherming door Jan Iedema

6. Samenvatten, hoe verder en conclusies door Sandra Barth

 

Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar Sandra.barth@ordina.nl.

 

Programma bijeenkomst 8 november 2010

 

Kerngroep

De kerngroep is op 16 juli en 6 oktober bij elkaar geweest. Ze hebben een plan gemaakt. Dit plan komt binnenkort voor iedereen beschikbaar voor opmerkingen, suggesties, aanpassingen en vragen.

 

Verslag, programma en locatie startbijeenkomst 21 juni 2010

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.