| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Pleio

Page history last edited by Davied 12 years, 6 months ago

Voorpagina | Voorpagina Stichting | BestuurSteun | Organisatie | Jaarverslag

 

De ontstaansgeschiedenis van Pleio. Plein Overheid

 

Pleio is een initiatief van BDplaza en Ambtenaar 2.0 om een platform voor ontmoeten, gesprekken en samenwerking op te zetten voor de hele overheid op basis van bestaande voorzieningen en kennis. Op deze pagina vind je meer informatie over de opzet van Pleio.

 

Ga direct naar www.pleio.nl

 

Meehelpen met Pleio?

Vul het formulier in

 

Intro over Pleio

 

De complexiteit van de samenleving en de behoefte van burgers aan ge├»ntegreerde dienstverlening vragen om een platform waar ambtenaren makkelijk met elkaar kunnen samenwerken en burgers kunnen betrekken over organisatiegrenzen heen. Daarnaast hebben de honderden overheidsorganisaties dezelfde soort functionaliteiten nodig in hun bedrijfsvoering en dienstverlening. Op dit moment vindt elke organisatie nog grotendeels zelf het wiel uit en schaft eigen oplossingen aan. 

 

Dat kan beter. En goedkoper. In Pleio kunnen ambtenaren een online vergaderzaal openen om met andere ambtenaren samen te werken, maar ook om burgers en ondernemers te betrekken. De juiste mensen kunnen bij elkaar worden gebracht. Overheidsorganisaties kunnen gratis een eigen deelsite openen voor interne (intranet 2.0) of externe (interbestuurlijk, e-participatie, etc.) samenwerking. Nieuwe functionaliteiten kunnen overheidsbreed worden hergebruikt.

 

Pleio (Plein Overheid) is het platform voor de overheid 2.0. Lees verder.

 

 

 

Een voorgeschiedenis in blogs

 

In een aantal blogs is de voorgeschiedenis van Pleio te volgen:

 

 

 

Bouwstenen van Pleio

 

We weten pas echt hoe Pleio gaat werken, als het klaar is. De eerste gebruikersversie komt begin september online. Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van een testomgeving, waar betrokkenen al informatie en documenten uitwisselen. Hieronder staat een overzicht van documenten die een beeld kunnen geven van hoe Pleio gaat werken. Voor sommige documenten moet je een account aanvragen in de testomgeving van Pleio.

 

 

 

 

De presentatie en video's bieden een introductie op de werking van Pleio en zijn hieronder te bekijken

 

YouTube plugin error      YouTube plugin error

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.