| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Vormgeving

Page history last edited by Davied 12 years, 5 months ago

Voorpagina | Redactie | Stichting | Programma | Raad

 

Redactie | Vormgeving | TakenNieuwsbrief

Vormgeving Ambtenaar 2.0

 

Ambtenaar 2.0 bestaat uit verschillende internetsites en andere materialen, verspreid over heel internet en in diverse initiatieven. Door gebruik te maken van eenzelfde vormgeving worden de herkenbaarheid en de eenheid bevorderd. Op deze pagina staan de elementen van de vormgeving beschreven.

De sites en de vormgeving kunnen wel een professionaliseringsslag gebruiken. Heb je kennis en interesse, neem dan contact op.

Lees ook het usability-onderzoek naar de sites van Ambtenaar 2.0.


Lettertype en kleuren


Lettertype: Trebuchet MS
Hoofdkleur: RGB 0-128-128 of #008080
Steunkleur: RGB 0-192-192 of #00C0C0
Steunkleur 2: RGB 26-255-128 of #FF9900

 

 

Andere kleuren:


Kleurenspectrum Ambtenaar 2.0

 1. #007381
 2. #66ABB3
 3. #99C7CD
 4. #66BECA
 5. #33A8B9
 6. #0092A7
 7. #4D9DA7
 8. #338F9A


De vormgeving wordt samengesteld uit hoofdkleur en steunkleur, ondersteund door wit. Vervolgens zijn bovenstaande verloopkleuren mogelijk voor de invulling. Zie voor een voorbeeld het boek Ambtenaar 2.0 beta.


Logo en beeldmateriaal


Voor de herkenbaarheid wordt gebruik gemaakt van de foto van de spiraaltrap of van het logo 'Ambtenaar 2.0 is okee':

 

Ambtenaar 2.0 is okee

 

Verschillende versies van het logo zijn te vinden op Ambtenaar 2.0.

 

Voorbeeld:

 

Spiraaltrap


Kleine versie:
Logo Ambtenaar 2.0

Grote versie:
Logo Ambtenaar 2.0 - groot

 

 

Iconen

 

De iconen kunnen worden gebruikt als zodanig of worden aangepast voor specifieke doeleinden

 

 

 

 

 

 

Boeken


De voorkanten van de boeken

Voorpagina van het boek Ambtenaar 2.0    Ambtenaar 2.0 beta


Presentaties

 


Presentatie Ambtenaar 2.0   
De Dag van de Ambtenaar 2.0

 

 • logo
 • vormgeving drukwerk

 

 

 

 

 

Omslag van het boekje van de Dag van de Ambtenaar 2.0

 

<img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyODAzMjE3MDk3NjgmcHQ9MTI4MDMyMTcxMzM4MyZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89YjM5NzQ4ZTY4OGI2/NDMyOTlmZGU2MTRjMzVjMzUyN2Mmb2Y9MA==.gif" /><div style="width:425px" id="__ss_3246210"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/MijkeSlot/verkiezing-overheidsorganisatie20-van-het-jaar-2010" title="Verkiezing Overheidsorganisatie2.0 van het jaar 2010">Verkiezing Overheidsorganisatie2.0 van het jaar 2010</a></strong><object id="__sse3246210" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cfakepathverkiezingoverheidsorganisatie20-100222092241-phpapp01&stripped_title=verkiezing-overheidsorganisatie20-van-het-jaar-2010" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse3246210" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cfakepathverkiezingoverheidsorganisatie20-100222092241-phpapp01&stripped_title=verkiezing-overheidsorganisatie20-van-het-jaar-2010" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/MijkeSlot">Mijke Slot</a>.</div></div>

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.