| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Meerjarenplan 2011-2012

Page history last edited by Bart Borsje 13 years, 6 months ago

C O N C E P T

Voorstel voor de bestuursvergadering

 

 

Inleiding

In het meerjarenplan 2011-2012 komen de beleidsvoornemens van de stichting Ambtenaar 2.0 voor genoemde periode plus de daaraan gekoppelde begroting. Zodra het meerjarenplan gereed is, zal bij de Belastingdienst in Den Bosch de aanvraag ingediend worden voor de erkenning van de stichting Ambtenaar 2.0 als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Erkenning door de Belastingdienst als ANBI heeft een aantal belangrijke fiscale voordelen. De planning is de aanvraag in te dienen begin 2011.

 

Doelstelling Ambtenaar 2.0

 

Organisatie Ambtenaar 2.0

Bestuur

Raad van Ambtenaar 2.0

Relatie met programma Ambtenaar 2.0

 

Activiteiten Ambtenaar 2.0 in 2011-2012

 

Activiteit  Periode  Kosten 
Beheer en doorontwikkeling van de netwerksite Doorlopend € 300
Activiteiten en nieuwe initiatieven ontplooien op de netwerksite Doorlopend € 0
Organiseren Open Koffie Doorlopend, tweewekelijks € 200
Organiseren Dag van de Ambtenaar 2.0 Jaarlijks, voorjaar € 500
Beheer en doorontwikkeling sprekersnetwerk Doorlopend € 0
Organiseren van de "Raad" van Ambtenaar 2.0 Doorlopend, maandelijks € 100
Materialen voor promotie Ambtenaar 2.0 Januari 2011
€ 500
Merchandising en actiemateriaal Januari 2011 € 200
Integratie van Pleio en de netwerksite van Ambtenaar 2.0 Voorjaar € 0
Onvoorzien 10% € 180
TOTAAL   € 1980

 

Daarnaast zal de stichting waar mogelijk activiteiten van het overheidsprogramma Ambtenaar 2.0 ondersteunen en wordt daar samenwerking mee gezocht, bijv. de cursussen, de game, het adviseursnetwerk, de voorbeeldendatabank, etc.;

 

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld voor het bestuurswerk.

 

 

Financien

 

Terugblik 2009/2010

Vooruitblik 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Titus Mars said

at 8:37 pm on May 12, 2010
Reply

TKN, recente ervaring: 1) Het beleidsplan waarmee St. Sociale Infrastructuur een jaartje geleden ANBI status kreeg was 1,5 A4tje lang. 2) Daarmee konden we ons zonder morren met bijna een jaar terugwerkende kracht tot de oprichtingsdatum van de stichting de ANBI status laten verlenen.

 

 

Comments (3)

Monique Roosen said

at 9:45 am on Dec 21, 2010

Opmerkingen:
* Ik mis het opleidingstraject. Wat willen jullie komend jaar op dat vlak bereiken? Zijn er samenwerkingsverbanden te verwachten.
* Integratie pleio en netwerksite?? Graag toelichting. In aanvulling hierop, hoe gaan we pleio verder uitdragen (is nu nog erg ad-hoc) en wat is de relatie met het bestuur?
* Ik mis het Open Overheid/Open Data verhaal. Kan ook het uitdragen van het rijksverhaal omvatten.
* Organiseren Open Koffie --> Opzetten/Initieren landelijk netwerk Open Koffie
* Verdere stappen ondernemen met de Raad dan het organiseren hier van.

Davied said

at 10:57 am on Dec 22, 2010

Monique, ik heb je punten op de agenda gezet, zie http://www.pleio.nl/pg/event_calendar/view/14137

Bart Borsje said

at 3:54 pm on Dec 22, 2010

Aha, een agenda van de vergadering in Pleio... net geconstateerd dat ik Pleio niet meer in kan.

You don't have permission to comment on this page.