| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Bestuursvergadering 5 oktober 2010

Page history last edited by Erik Jonker 13 years, 8 months ago

Bestuursvergadering Stichting Ambtenaar 2.0

5 oktober 2010, 10.30-12.30 uur, Den Haag

 

CONCEPT Agenda

 

 1. Opening & mededelingen 
 2. Vooruitblik naar 2011 (en verder) , wat zijn onze ambities en doelen ?
 3. Pleio & Ambtenaar 2.0 
 4. Acties met betrekking tot jaarplan 2011
  • wat moet er minimaal in het jaarplan komen
  • wie doet wat 
 5. Financien (hoe staan we er voor, inkomsten/uitgaven, vooruitzichten) 
 6. Vrijwilligers activeren 
 7. Plannen met sprekers en advies-netwerk 
 8. Samenwerkingsverbanden met derden (hoe gaan we ons "vermarkten") 

 

 

Comments (2)

Monique said

at 11:18 am on Oct 1, 2010

Edit-knopje doet moeilijk.
Hierbij mijn aanvullingen:
3a plannen met sprekers en advies-netwerk
4a samenwerkingsverbanden met derden (hoe gaan we ons 'vermarkten')

Erik Jonker said

at 5:36 pm on Oct 4, 2010

geen probleem, ik heb je aanvullingen aangebracht :-)

You don't have permission to comment on this page.