| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Financiën

Page history last edited by Davied 12 years, 7 months ago

 Voorpagina | Redactie | Stichting | Programma | Denktank

 

ProgrammaProgrammaplan | Financiën | Rapportage

Financiën van het Programma Ambtenaar 2.0

 

 

Het Programma Ambtenaar 2.0 probeert zelf een aantal uitgangspunten van overheid 2.0 in de praktijk te brengen. Eén van die uitgangspunten is openheid, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk inzicht te geven in de werkzaamheden van het Programma, maar ook in het budget en de uitgaven.

 

 

Budget

 

2010  Vernieuwing Rijksdienst  Structureel voor twee jaar € 200.000
 
Ministerie van LNV Incidenteel voor één jaar € 100.000
2011 Vernieuwing Rijksdienst Structureel voor twee jaar € 200.000

 

 

Uitputting

 

Voor 2010:

 

Loonkosten, etc. € 123.000 
Apparaatskosten  € ?* 
Programmakosten (bij benadering) € 64.000 

 

Voor 2011 (bijgewerkt tot 11 november):

 

Loonkosten, etc. € 123.000 
Apparaatskosten  € ?* 
Programmakosten (bij benadering) € 26.000 

 

De administratie van het Programma Ambtenaar 2.0 wordt kostenloos verzorgd door het ministerie van EL&I. 

 

* De apparaatskosten betreffen de uitgaven van de medewerkers van het Programma aan vervoer en voorzieningen, maar niet aan huisvesting of technische ondersteuning (i.v.m. bring your own). In het administratiesysteem van het ministerie van EL&I zijn deze kosten niet als een aparte post opgenomen en kunnen helaas niet worden getoond :-(

 

De programmakosten betreffen uitbestedingen aan interne en externe partijen voor activiteiten die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het programma:

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.