| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Taken

Page history last edited by Davied 13 years, 4 months ago

Voorpagina | Redactie | Stichting | Programma | Raad

 

Redactie | Vormgeving | Taken | Nieuwsbrief

Takenlijst Ambtenaar 2.0

 

Ambtenaar 2.0 groeit en daar zitten veel werkzaamheden aan vast. Om deze werkzaamheden te kunnen verdelen binnen het netwerk en de redactie worden ze in kleine taken en klussen verdeeld. Door de klussen klein te houden is het werk overzichtelijk en de taakverdeling laagdrempelig.

Hieronder vind je het overzicht van taken en klussen. Mis je iets of iemand, voeg het dan vooral toe. En nog leuker is het natuurlijk als je een klus op je wil nemen. We kunnen alle hulp gebruiken! Zet even je naam erachter als je mee wil doen of meld je bij de redactie. Ook als je wil meehelpen met Pleio!

Voor uitleg van de kolommen, zie de legenda onderaan de pagina.

 

Actueel

 

Taak / klus
Omschrijving van de werkzaamheden
Hoeveel tijd kost het?
Hoeveel mensen?
Aanspreekpunt
Merchandising
 • opzetten van online winkel met Ambtenaar 2.0-artikelen;
 • afstemmen met redactie over logo's en teksten;
 • bekendmaking van artikel met logo Ambtenaar 2.0;
 
 
 
Beheerder LinkedIn-groep Ambtenaar 2.0
 • lezen van bijdragen en volgen van discussies in de LinkedIn-groep van Ambtenaar 2.0;
 • aanspreken van leden van de groep op hun gedrag (bijv. persoonlijke aanvallen, commerciële bijdragen, etc.; zie spelregels);
 • eventueel verwijderen of verplaatsen van bijdragen;
 • verbinding leggen tussen discussies in LinkedIn-groep en die op de netwerksite of elders. 
Kwartier per dag 1 Vacature
Agenda
 • toevoegen van nieuwe bijeenkomsten, relevante congressen en conferenties, etc. aan de agenda;
 • op internet zoeken naar nieuwe bijeenkomsten;
 • uitnodigen van leden voor wie de bijeenkomst relevant zou kunnen zijn;
Wekelijks een half uur

(wanneer nieuwe bijeenkomsten zich aandienen)
Geen maximum

(door alle leden uit te voeren)
Vacature
Tips.ambtenaar20.nl Lifehacking voor ambtenaren
 • meewerken aan de uitbreiding van tips.ambtenaar20.nl;
 • schrijven en redigeren van tips voor ambtenaren om slimmer te werken;
 • uitbreiden van het netwerk van mensen die tips aanleveren;
 • nadenken over verspreiding van de tips via sites, netwerken, boekjes, etc.;
 • afspraken maken over de verspreiding van tips met andere partijen;
 
1 Vacature
Organisaties op Ambtenaar 2.0
 • aanspreekpunt voor leden die Ambtenaar 2.0 willen promoten bij hun organisatie;
 • beheer van de introductiepagina: organisatie.ambtenaar20.nl;
 • beheer van de overzichtspagina met gemeentes, provincies, ministeries en andere organisaties op Ambtenaar 2.0;
Half uur in de week 1 Vacature
Een ABC van Ambtenaar 2.0
 • verzamelen van sites, activiteiten, onderwerpen, groepen, initiatieven en informatie rond Ambtenaar 2.0 in een alfabetische index;
Eenmalige tijdsinzet, daarna bijhouden 1 of meer Vacature
Discussies controleren op betamelijkheid Dagelijks meerdere keren controleren, max. een kwartier per dag 2 à 3  
Hoofdredactie
 • achter de broek zitten van bloggers en redigeerders om blogs klaar te krijgen voor publicatie;
 • kwaliteitsniveau op peil houden en verhogen, zowel inhoudelijk als qua stijl en taal;
 • overzicht houden over planning weblog, attendering en Twitter-account;
 • visie ontwikkelen op de ontwikkeling van het weblog en daar uitvoering aan geven;
Uur per week 1

Vacature

Verkiezing mooiste profielpagina Iets voor in de zomermaanden Eenmalig 1 of meer Vacature
         

 

Lopende zaken

 

Taak / klus Omschrijving van de werkzaamheden
Hoeveel tijd kost het?
Hoeveel mensen?
Aanspreekpunt
Begroeten nieuwe leden
 • in de gaten houden of nieuwe leden zich aanmelden bij het netwerk (bijv. met rss-feed);
 • nieuwe leden begroeten en welkom heten;
 • op basis van profiel gericht doorverwijzen naar andere delen van A2.0 en ze tot activiteit bewegen;
 • indien geen achternaam of foto zijn toegevoegd, vragen om dat wel te doen;
Dagelijks een kwartier Geen maximum

(door alle leden uit te voeren)

 
Mailinglist
 • verzamelen van punten voor de mailinglist;
 • redactie vragen om inbreng;
 • samenstellen van de mailing;
 • versturen van de mailing;
 • op orde brengen van het archief in de werkplaats;
 • publiceren van de mailing in het weblog;
Uur per week 1

Maud Mulder
Bas Baalmans

Irma Ballemans

Open Koffie Den Haag  
 
1

Ramon de Louw
Anne-Marie Ijsenbruk

Paula van der Knaap

Anna Vogel

Handreiking
 • onderhouden van de handreiking-site;
 • initiatief nemen om de handreiking te verspreiden. 
 Uur per week
1 Joyce Heijne
Cursus
 • Cursus 'Werken met web 2.0'
 
1 Max Janssen
Sprekersnetwerk  
 
1 Marie Louise Borsje
Adviseursnetwerk  
 
 
Bart van der Meij
Voorbeelden 2.0
 • coördineren van een pagina met links naar ervaringen van ambtenaren met web 2.0 in hun werk;
 • op internet zoeken naar blogs, artikelen, verhalen, etc.
 • verzamelen van links via bijv. Delicious;
 • presenteren van ervaringen op één pagina en die weer beschikbaar stellen op Ambtenaar 2.0;
Half uur, paar keer per week 1 Kim Spinder
Lid van de week
 • activiteiten van leden in de gaten houden;
 • voorstel doen aan de redactie voor een lid van de week;
 • wekelijks op de voorpagina plaatsen van de foto en link van het lid van de week;
Wekelijks een kwartier 1

Monique Wong Chung

Maud Mulder

Video-interviewer
 • interviewen en op video opnemen van ervaringen, voorbeelden en best practices met web 2.0;
 • filmpjes maken van max. vijf minuten;
 • presenteren van films op Ambtenaar 2.0;
Zelf te bepalen, kost wel veel tijd 1 of meer Annelien bij de Vaate
Beheren activiteit ambtenaar 2.0 op andere platformen. Mede afhankelijk waar je kiest actief zijn maar in ieder geval volgens mij:
 • LinkedIn
 • Overheidscircuit
 • Slideshare
 • Scribd
 • Friendfeed
 • YouTube
 •  
Variabel 1 (maar kan meer worden) Erik Jonker
Technisch beheer
 
 
 
Jeroen de Miranda 
Verkiezing Overheidsorganisatie 2.0 van het jaar
 • opzet van de verkiezing;
 • plan van aanpak maken;
 • samenwerking andere organisaties opzetten;
 • voorbereidingen, bekendmaking, etc.
 • organisatie, in samenwerking met de redactie;
Twee uur per week tot en met februari 2010
 
Vacature
         

 


Andere ideeën

 

Taak / klus Omschrijving van de werkzaamheden
Hoeveel tijd kost het?
Hoeveel mensen?
Aanspreekpunt
Ambtenaar20.tv
 • coördinatie van video-opname, bijv. verslagen Open Koffie, etc.
 • nieuwe ideeën verzamelen voor video op A2.0;
 • beheren van een overzichtspagina;
 
1  
Ontwerpen nieuw logo
 • combinatie van logo (de trap) en de naam (Ambtenaar 2.0);
 • het huidige beeldmerk blijft herkenbaar (de wenteltrap naar boven dus);
 • we moeten het zowel in de breedte in kunnen zetten (landscape, als banner dus) en als vierkant (aan beide kanten even groot);
 • lettertype is Trebuchet, de kleuren zijn hier te vinden;
 
 
Voorstellen zijn welkom op redactie@ambtenaar20.nl
Nieuwe rubriek Organisatie 2..0 
maandelijks - vragenlijst opgesteld 
1 uur per maand
2

Monique Wong Chung

Maud Mulder

 

 

Legenda

 

 • Taak: naam van de taak of klus;
 • Omschrijving van de werkzaamheden: puntsgewijze opsomming van wat de taak of klus behelst;
 • Hoeveel tijd kost het: zowel de regelmaat als de duur van de taak (bijv. wekelijks een uur);
 • Hoeveel mensen: hoeveel mensen worden minimaal gezocht voor deze klus (sommige taken worden toegekend, andere zijn aandachtsgebieden voor meerdere mensen);
 • Aanspreekpunt: wie schrijft zich in, wie pakt de klus op?
 •  

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.