| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Hennie Castelein Lid van de Week

Page history last edited by Monique Wong Chung 13 years, 3 months ago

Hennie Castelein is heel ongeduldig en wars van status en hiërarchie. Ook laat zij zich niet zo snel tot protocollen en procedures dwingen. Ze houdt ervan om zich overal tegenaan te bemoeien, ook als zij er niet over gaat. Dat er nog zoveel barrières te slechten zijn binnen de overheid, dat er een tsunami aan uitdagingen zo voor het grijpen ligt, deze gegevens boeien Hennie enorm. Omdat iedere beweging die je weet te maken, zichtbaar resultaat geeft. Omdat je met de juiste argumentatie heel veel voor elkaar kunt krijgen. Waar je collega’s tegenkomt, die, net als jij, de wil, de wens en de ambitie hebben om te professionaliseren, om te digitaliseren, om samen op zoek te gaan naar nieuwe wegen. Waar het besef groeit dat er verandering nodig is.

Allemaal elementen die het maken dat Hennie met een enorme drijfveer en motivatie bij de overheid aan het werk is.

 

Waar werk je en wat doe je?

Ik werk bij de gemeente Leiden als senior communicatieadviseur en woordvoerder van de burgemeester.

 

Op welke manier ben jij actief als ambtenaar 2.0?

Het is een uitdaging om in je vak en je dagelijkse werk steeds vernieuwing en verdieping te zoeken.

Ik draag uit dat de ambtenaar van de toekomst een moderne kenniswerker is die gebruik maakt van de vele mogelijkheden van web 2.0.

Easycratie in plaats van bureaucratie. Binnen mijn eigen vakgebied zijn de ontwikkelingen de afgelopen jaren heel snel gegaan. Het oude paradigma van zender en ontvanger is ingeruild voor de netwerkmaatschappij waar wij onderdeel van uitmaken. Zowel binnen het beleid als binnen de  uitvoering breng ik deze inzichten actief in.

Binnen het netwerk ambtenaar 2.0 wil ik graag de verbinder en informatie-linker zijn, die ik ook op Twitter, Linkedin en Yammer ben.

In mijn eigen organisatie, en ook daarbuiten heb ik mensen enthousiast gemaakt om zich ook aan te melden bij dit netwerk. Dit is mijn missiewerk.

 

Heb je een voorbeeld uit je eigen werk?

Voor het uitwisselen van kennis en ideeën gebruiken wij binnen onze organisatie Yammer. Yammer groeit nog dagelijks. Het is zichtbaar dat veel mensen nog aan het uitvinden zijn wat ze hiermee kunnen.

Het is ook een beetje on-nederlands om te denken dat anderen in jou, jouw ideeën, jouw kennis geïnteresseerd zijn. En toch is dat wel het geval.

 

Hoe 2.0 is jouw organisatie?

Er zijn collega’s en onderdelen in de organisatie die dit stadium zeker hebben bereikt. De verschillen zijn nog wel groot. De medewerkers van de gemeente Leiden zijn nu in gesprek over een visie voor de organisatie. Woorden als toegankelijk en transparant, sociaal, de gebruikers van de stad centraal, worden dan veel gebruikt.  

 

Waar zou een 2.0 manier van werken meerwaarde hebben ?

Vooral op het gebied van beleidsontwikkeling kunnen grote stappen worden gezet. Gelukkig zie je steeds meer mooie voorbeelden.

 

Welke tip zou je andere ambtenaren 2.0 mee willen geven?            

Een ambtenaar 2.0 is niet bescheiden.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.