| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Nieuwsbrief 20101224

Page history last edited by Bas Baalmans 13 years, 5 months ago

De nieuwsbrief van Ambtenaar 2.0

 

Ambtenaar 2.0 laat al geruime tijd de kansen van de netwerk- en informatiesamenleving en web 2.0 toepassingen voor overheidsorganisaties zien. In het hele land ontstaan initiatieven waarbij 2.0 tools ingezet worden, het nieuwe werken aandacht krijgt, waar open data op de agenda staat, waar slimmer werken toegepast wordt, waar crisiscommunicatie 2.0 is opgezet etc. Om deze beweging in kaart te brengen verzamelt Kim Spinder “voorbeelden 2.0” binnen de overheid. Help jij mee? 

 

Inmiddels zijn op het Burgerlink eParticipatie dashboard al meer dan 500 initiatieven in kaart gebracht. Bekijk hier de laatst ingediende voorbeelden.

 

Met vriendelijke groet, MaudIrma en Bas

 

 

Blogberichten

Laat jij zien dat web 2.0 door de overheid gonst?

[door Kim Spinder, 13 december 2010]
De voorbeelden 2.0 die zijn ingediend dingen mee in de strijd om de overheidsorganisatie 2.0 van het jaar verkiezing. Op 16 februari 2011 tijdens de Dag van Ambtenaar 2.0 wordt deze eervolle prijs uitgereikt. Wie neemt het stokje van Amsterdam over als overheidsorganisatie 2.0?....reageer hier

 

Functioneringsgesprek met het Programma Ambtenaar 2.0. Hoe doen we het?
[door Davied, 7 December 2010]
Het Programma Ambtenaar 2.0 bestaat bijna een jaar, dus is het tijd voor een beoordelingsgesprek. Dat is niet alleen een taak voor opdrachtgevers e.d., wij willen onze voortgangsrapportage ook voorleggen aan ons netwerk. En dat zijn jullie. Hoe vind je zelf dat het gaat ...?....info en reacties

 

De spagaat tussen de macht van de burgers en de bestuurlijke macht
[Door Arnout de Vries, 6 december 2010]
Tijdens het Open Innovatie Festival van afgelopen week hebben ik en mijn collega Christiaan van den Berg ons in de discussie gemengd in zowel Groningen als Den Bosch (provincie Noord-Brabant). Wij organiseerden beiden een sessie met als onderwerp burgerparticipatie. En dan met name de digitale variant hiervan: eParticipatie, met een trend naar steeds meer cocreatie. Wij gaan graag de dialoog met je aan!....voor info en reacties

 

Wat te doen als burgers niet over de juiste beleidsthema’s praten?
[door Chris Aalberts, 11 December 2010]
Het valt niet altijd mee burgers deel te laten nemen aan online communities. Het is niet moeilijk communities te ontwerpen die in theorie aantrekkelijk zijn voor burgers, maar het blijft altijd een open vraag of burgers ook echt actief gaan worden binnen zulke gemeenschappen....lees meer 

 

Wikileaks als kans voor een open overheid
[door Davied, 13 december 2010]

De vraag waar ik het over wil hebben is hoe door de onthullingen van Wikileaks de wereld om ons heen aan het veranderen is. De openbaarmaking van de diplomatieke communicatie door Wikileaks is geen incident. Deze activisten zijn al langer bezig met onthullingen en zij en hun afsplitsingen gaan daar mee door....lees meer

 

Radicale transparantie
[door Plutone, 13 december 2010]
Sites als Wikileaks confronteren ons met de onbeperkte kopieerbaarheid van digitale informatie. Doordat informatie zo gemakkelijk te kopiëren is, is het onmogelijk om uitlekken van informatie te voorkomen....lees meer

 

Help! Ik werk in een zelfsturende organisatie
[door Leo van de Vorst, 10 december 2010] 
Participatie bij managementstijl en saamhorigheid bij personeel staan bovenaan op het lijstje van managers en medewerkers m.b.t. het omgaan met moderne manieren van organiseren. Desondanks gaat er in organisaties nog veel mis.....lees meer

 

Zet je mailbox uit!
[door Maarten Prinsen, op 10 december 2010]
We leven in een tijdperk van internet bij de ontbijttafel, onderweg, op kantoor, op de bank met de laptop. We zijn de hele dag online en bereikbaar; we krijgen een constante stroom van vragen, tips, nieuws, meningen en andere signalen. Dat heeft fantastische mogelijkheden. Maar er is een schaduwkant....lees meer

 

Kamervragen aan Algemene Rekenkamer
[door Arjen Kamphuis, 8 december 2010]
De Tweede kamer heeft de Algemene Rekenkamer gevraagd onderzoek te doen naar de problemen en kansen aangaande de adoptie van open standaarden en opensource software voor de informatievoorziening van de Rijksoverheid. Op LinkedIn heeft de Rekenkamer een groep geopend om inzichten te verzamelen. Op deze blogpost mijn bijdrage....lees meer

 

Herindeling van de overheid – kansen voor het nieuwe werken.
[door Arend Nagel, 7 december 2010]

Deze vraag duikt op naar aanleiding van een werkbezoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij IBM.   Wat is samenwerken 2.0 volgens IBM?....lees meer

 

Serious games, bestuurders en evidence based beleid
[Door Arnaud Wirschell, op 6 december 2010]
Op fora over serious gaming lees je veel gemopper over bestuurders die dit instrument niet serieus zouden nemen. Je krijgt gelijk een beeld van een oudere man die niet met een muis om kan gaan of zelfs geen computer op zijn bureau wil hebben. Wat mij betreft allemaal achterhaalde beelden...lees meer

 

Benutting van social media door de Rijksoverheid: enkele conclusies.
[door Marcel Dezentjé, 6 december 2010]
Het rapport “Worsteling tussen lust en last” (mei, 2010) van Ebbelaar, Van Deventer, Terpstra en Zalm, heeft de subtitel “Over de benutting van social media door de rijksoverheid” en is uitgevoerd op verzoek van het SGO (Secretarissen-Generaal Overleg). Kernvraag die het rapport moest beantwoorden was: ‘Wat is in essentie de betekenis van social media voor de Rijksoverheid en hoe zou de Rijksoverheid daarmee kunnen omgaan?’...lees meer

 

Discussieforum

Slogan Pleio. Welke wordt het?
[door Elise Harleman, 15 december 2010]
Op 20 januari 2011 vindt het Digitale Bestuurscongres plaats. Dit is een belangrijk communicatiemoment voor Pleio: Pleio moet hier van afspatten, niet alleen met een logo, maar ook met een centrale boodschap. Kun je ons helpen met een slogan? Hiermee moet duidelijk worden wat Pleio voor jou (als beslisser, gebruiker of burger) betekent en kan toevoegen.

Welke slogan past volgens jou het beste bij Pleio? Vul dan dit formulier in.

 

Een aanzet tot een herijkte visie op het vakgebied DIV! Van Analyse naar Discussie tot Visie!
[door B.S. Baalmans, 14 december 2010]
SOD-opleidingen gaat haar visie op het (D)IV-vakgebied herijken en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De SOD wil dit geheel conform al deze 2.0-ontwikkelingen via de crowd realiseren.
Bij deze daag ik u uit om deel te nemen aan dit ongetwijfelde fascinerende proces!....lees meer

 

Hoe kwetsbare groepen mee laten doen?
[door Saskia Daru, 6 december 2010]
Via veel vormen van participatie worden burgers in staat gesteld om kennis te verzamelen over beleid, om hun eigen kennis te delen en om (hier en daar) te 'co-creëren'. Maar niet iedereen neemt even makkelijk deel aan discussies. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een communicatiebeperking. Dan kun je denken aan blinden (in het geval van internet) of doven, maar ook aan mensen met laaggeletterdheid, een verstandelijke beperking, geen vaste woon/verblijfplaats, etc. Hoe kan burgerparticipatie ook voor hen een realiteit worden?....lees meer

 

Wat gaat er rond in de groepen

Gebruik nieuwe media om activiteiten aan te kondigen
[René Nollen, 13 december 2010]
Ik ben op zoek naar mensen die ervaring hebben met het gebruik van bijv. Twitter, facebook oid voor het aankondigen van diverse activiteiten...lees meer
 

Handhaving

Groep om handhavers en toezichthouders up to date te houden met suggesties, ideeën en tips. Heeft iemand ervaring heeft met de nieuwe domein indeling voor buitengewone opsporingsambtenaren....lees meer

 

Thema's

Cloud computing
[samengesteld door Jeroen de Miranda]

Een overzicht van blogs, discussies en informatie zoals ict, beveiliging, infrastructuur, internet der dingen etc. over alles wat er het laatste jaar is rondgegaan op ambtenaar 2.0....lees meer

 

Evenementen

ViA Ronde Tafel: overheid en sociale medio
17 december 2010, The International Auditorium; International Trade Union House, Brussel
Op 17 december 2010 organiseert de Vlaamse overheid een rondetafel rond het thema ‘open overheid en ICT'. Het doel van deze rondetafel is om in overleg te treden met uitgenodigde burgers, bedrijven en verantwoordelijken uit de civil society rond dit thema. De ideeën en reacties die in het kader van de rondetafel ontstaan zullen nadien overhandigd worden aan minister Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, met als doel om het beleid hiermee te voeden....aanmelden

 

King congres
6 januari 2011, locatie: De Doelen, Rotterdam
Het Kwaliteits Instituut Nederlandse gemeenten (KING) organiseert haar eerste Jaarcongres: De inburgerende gemeente, ofwel: hoe gemeenten dienstbaar zijn aan burgers, bedrijven en de samenleving....aanmelden

Verslag van de open koffie over slacktivisme
[door Berend van de Weerdt, 15 december 2010]
De aanleiding is het onderzoek van TNO naar deze manier van activisme....lees meer

 

Verslagen

Videovrijdag: Social Media op de werkplek
[door Mariana Oud, op 10 december 2010]
Het nadeel van social media op de werkplek is volgens sommige werkgevers dat mensen dan tijdens werkuren afgeleid raken en tijd gaan besteden aan hun privé-netwerk. Goedbeschouwd blijken deze nadelen eigenlijk juist voordelen te zijn....lees meer
 

VideoVrijdag: Institutions versus collaboration
[Door Mariana Oud, 3 december 2010]
Gun jezelf 20 minuten de tijd om dit inspirerende college te volgen, verpakt als TED-talk door Clay Shirky. Hij legt glashelder uit wat de voordelen van open coöperatie zijn ten aanzien van institutionalisering. En passant maakt hij de kracht van 'the long tail' zichtbaar. Hij voorspelt een ingrijpende verandering voor organisaties en concludeert: 'since we can see it in advance and know it's coming, we might as well get good at it.'....lees meer 

 

 

Deze nieuwsbrief is een selectie van het nieuws dat deze week op ambtenaar 2.0 is gepubliceerd. Meer informatie vind je op ambtenaar2.0. Je kunt je hier ook aanmelden voor groepen, zodat je voortdurend op de hoogte blijft van de onderwerpen die je interesseren.


We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor ambtenaar2.0. Heb jij een idee, wil je je ergens voor inzetten of wil je gewoon af en toe een duit in het zakje doen, laat het dan weten!

We zijn op zoek naar versterking voor het redactieteam, informatie hierover kun je vinden op de redactiepagina.

 

Wil je je abonneren op deze nieuwsbrief of heb je vragen aan ambtenaar 2.0? De nieuwsbrief van Ambtenaar 2.0

 

De laatste nieuwsbrief van 2010. Het was een enerverend jaar vol beweging, ontwikkeling en verandering. En wat ons betreft in 2011 vol gas door op deze wijze. Daarom nogmaals aandacht voor de oproep om al die initatieven in kaart te brengen. Kim Spinder verzamelt alle “voorbeelden 2.0” binnen de overheid. Inmiddels zijn op het Burgerlink eParticipatie dashboard 592 (!!) initiatieven in kaart gebracht. Bekijk hier de laatst ingediende voorbeelden.

 

Dan VideoVrijdag: een dubbele bijdrage van Mariana Oud die absoluut het bekijken meer dan waard is. 'Sociale innovatie is niet voor softies', zo stelt Mariana. En dat klopt, want sociale innovatie is een noodzakelijke, harde en broodnodige verandering bij de organsaties. Eerst Herman Wijffels over nut & noodzaak van deze sociale innovatie, daarna Guido Heeze met een verdieping op dit onderwerp. Zie hier de video's.

 

Ten slotte een oproep om te participeren in de totstandkoming van een herijkte visie op het vakgebied van (documentaire) informatievoorziening. Zie hier alle informatie.

 

Wij wensen u prettige feestdagen en alvast een heel gelukkig nieuwjaar!

 

Met vriendelijke groet, MaudIrma en Bas

 

 

Blogberichten

Sociale veerkracht en de overheid

[door Sibout Nooteboom, 21 december 2010]
Sibout gaat nader in op de column van Pieter Hilhorst in de Volkskrant. Pieter neemt waar dat we momenteel DE kans hebben om te investeren in sociale veerkracht - in netwerken van burgers die elkaar helpen en hun tegenslagen op te vangen (of kansen te realiseren); eigenlijk op basis van ruil. Hij geeft ook aan dat de overheid dit nu nauwelijks faciliteert. Dat kan wel, "maar dan moet de overheid wel totaal anders worden georganiseerd....... reageer hier

 


[door Anne marie IJsenbruk, 20 December 2010]
ZDnet maakte onlangs een aardige vergelijking tussen 2 grote netwerken, namelijk tussen Facebook en Twitter. Facebook heeft momenteel ca. 500 miljoen leden en Twitter ruim 100 miljoen. Wat gelijk opvalt is, dat bij Facebook 54% en bij Twitter 52% uit vrouwen bestaat. Niet spectaculair veel meer vrouwen dan mannen, maar toch een kleine voorsprong....... info en reacties

 

Hoe voorkomt een beleidsmaker het prisoner’s dilemma?

[Door Pierre Deen, 20 december 2010]
Als de deelnemers aan een beleidsproces hun onderliggende ideeën niet delen, zal in veel gevallen het aantal oplossingen beperkt blijven en zal de uiteindelijke keuze vallen op een voor iedere partij sub-optimale variant. Maar door op zoek te gaan naar gedeelde waarden en ideeën kan creativiteit toenemen de kans op goed beleid groter worden..... voor info en reacties

 

De opbrengst van netwerken

[door Bram de Winter, 20 December 2010]

Gemeente Oss ontving vorig jaar ruim 8 ton subsidie van de provincie ontvangen om de Spoorlaan en het stationsgebied flink op te knappen. Het valt niet altijd mee burgers deel te laten nemen aan online communities. Het is niet moeilijk communities te ontwerpen die in theorie aantrekkelijk zijn voor burgers, maar het blijft altijd een open vraag of burgers ook echt actief gaan worden binnen zulke gemeenschappen....lees meer 

 

Tien 2.0-voorspellingen voor 2011

[door Davied, 20 december 2010]

Anderhalf jaar geleden schreef Davied over de trends van 2.0 en op verschillende punten worden de gevolgen daarvan al zichtbaar voor overheidsorganisaties. Nu dat het einde van het jaar nadert, wagen allerlei sites zich aan voorspellingen voor 2011. ReadWriteWeb kwam met deze tien 2.0-voorspellingen: .... lees meer

 

Filmpjes!

[door Annelien Bij de Vaate, 17 december 2010]
De eerste drie filmpjes van ambtenaar 2.0 (interviews) zijn te vinden op www.youtube.com/Annelien40.

  

Discussieforum

Een aanzet tot een herijkte visie op het vakgebied DIV! Van Analyse naar Discussie tot Visie!
[door B.S. Baalmans, 14 december 2010]
SOD-opleidingen gaat haar visie op het (D)IV-vakgebied herijken en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De SOD wil dit geheel conform al deze 2.0-ontwikkelingen via de crowd realiseren.
Bij deze daag ik u uit om deel te nemen aan dit ongetwijfelde fascinerende proces!....lees meer

 

Hoe kwetsbare groepen mee laten doen?
[door Saskia Daru, 6 december 2010]
Via veel vormen van participatie worden burgers in staat gesteld om kennis te verzamelen over beleid, om hun eigen kennis te delen en om (hier en daar) te 'co-creëren'. Maar niet iedereen neemt even makkelijk deel aan discussies. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een communicatiebeperking. Dan kun je denken aan blinden (in het geval van internet) of doven, maar ook aan mensen met laaggeletterdheid, een verstandelijke beperking, geen vaste woon/verblijfplaats, etc. Hoe kan burgerparticipatie ook voor hen een realiteit worden?....lees meer

 

Wat gaat er rond in de groepen

ICT 2.0

[Jeroen Tops, 23 december 2010]
Een korte terugkoppeling n.a.v. de eerder aangekondigde Kosten Baten workshops.... lees meer
 

iPhone, iPad, iMac

De groep waar we tips kunnen uitwisselen over het gebruiken van iPhone, iPad en iMac (en MacBook).... lees meer

 

Thema's

Op Ambtenaar 2.0 wordt over vanalles geblogd en gediscussieerd. Om enige structuur aan te brengen in al die gesprekken zijn per thema enkele overzichtspagina's gemaakt.... lees meer

 

Evenementen

KING congres

6 januari 2011, de Doelen, Rotterdam
Op donderdag 6 januari 2011 organiseert KING haar eerste Jaarcongres: De inburgerende gemeente
.... zie hier

   

Deze nieuwsbrief is een selectie van het nieuws dat deze week op ambtenaar 2.0 is gepubliceerd. Meer informatie vind je op ambtenaar2.0. Je kunt je hier ook aanmelden voor groepen, zodat je voortdurend op de hoogte blijft van de onderwerpen die je interesseren.


We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor ambtenaar2.0. Heb jij een idee, wil je je ergens voor inzetten of wil je gewoon af en toe een duit in het zakje doen, laat het dan weten!

We zijn op zoek naar versterking voor het redactieteam, informatie hierover kun je vinden op de redactiepagina.

 

Wil je je abonneren op deze nieuwsbrief of heb je vragen aan ambtenaar 2.0? Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.