| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Nieuwsbrief 20110106

Page history last edited by i.ballemans@... 13 years, 1 month ago

De nieuwsbrief van Ambtenaar 2.0

 

Het was de laatste weken rustig op de A2.0. Voor enigen van ons een reden om terug te kijken op het werken met 2.0. Vragen rijzen op zoals wanneer is overheid 2.0 succesvol, zijn ambtenaren 2.0 interessant. Maarten Prinsen kwam in een gesprek met de bakker tot een overdenking over het werk van ambtenaren en wat de bakker hiermee kan (???).

Met het nieuwe jaar verschijnen er ook nieuwe initiatieven. Wordt 2011 het jaar van de samenwerking? Davied vraagt zich af of 2011 het jaar van Pleio wordt, en Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken hebben het oude intranet vaarwel gezegd en ingeruild voor het Rijksportaal, een interdepartementaal intranet.

Ook Ambtenaar 2.0 kijkt ook dit jaar weer uit naar de samenwerking met jou en nodigt je uit om voorbeelden van 2.0 toepassingen toe te voegen. 

De beste wensen voor het komende jaar namens MaudIrma en Bas
 

Blogberichten
Wanneer is Overheid 2.0 succesvol?
[Albert Meijer, 6 januari 2011]
Er wordt veel gepraat en geschreven over overheid 2.0 en er wordt steeds benadrukt dat dit zo belangrijk is. Ook wordt er enthousiast verteld over succesvolle praktijken in binnen- en buitenland. Wij blijven echter steeds met de vraag zitten wat nu eigenlijk succes is....lees meer 

Ambtenaren op Twitter kunnen wèl interessant zijn
[Peter Keur, 6 januari 2011]
Vandaag las ik "Ambtenaren op Twitter? Interesseert niemand" van Chris Aalberts. Het is een korte rant over de burgemeester van Groningen, Peter Rehwinkel. Hij vertelde zijn gehoor tijdens de nieuwjaarsreceptie dat de medewerkers van de gemeente meer gebruik moeten gaan maken van sociale media om de kloof met de burger te verkleinen. Volgens Aalberts is dit voorstel controversieel om de verkeerde redenen....lees meer
 

Social media richtlijnen; voor de medewerkers of juist voor de leiders?
[Marcel Dezentjé, 29 december 2010]
Naar aanleiding van de schorsing van districtschef Gerda Dijksman van de politie in Zuidwest-Drenthe kopt de Telegraaf op 29 december 2010 ineens 'Loslippige twitteraars aan banden'. 'Huh? Wat is er nu weer aan de hand?' was mijn eerste gedachte....lees meer
 

Projectdirecteur ONS taait af!
[Jeroen Sprenger, 29 december 2010]
Sinds een week, sinds 23 december om precies te zijn, heeft het ministerie van Algemene Zaken zijn het Rijksportaal volledig als zijn intranet in gebruik. Het fameuze IntrAZ is daarmee ter zielen. Per 1 januari 2011 zal het minstens even geroemde Communicatieplein binnen de omgeving van het Rijksportaal zijn opgenomen....lees meer 

Wie verdient de titel Overheidsorganisatie 2.0?
[Kim Spinder, 28 december 2010]
Welke overheidsorganisatie onderscheidt zich door lef, durf en ambitie? Welke organisatie pakt de kansen van het web 2.0 op en zet deze succesvol in, intern dan wel extern? Wie strijdt mee om de titel Overheidsorganisatie 2.0 van het jaar?....lees meer

Oma weet waarom: "ben je wel voorzichtig?!"
[Arjen Kamphuis, 27 december 2010]
In de lezing die Bits of Freedom over de risico's van cloudcomputing organiseerde, deed Prof. Eben Moglen de suggestie onze grootouders in te zetten bij het beantwoorden van de vraag waarom privacy en andere burgerrechten belangrijk zijn....lees meer 
 

Evenementen van 7 t/m 14 januari 2011
2011 wordt het jaar van Pleio
[Op 10 januari 2011 vanaf 9.00 to 10.00 | bij HEC/ROI, Herengracht 23, Den Haag]
Op deze eerste Open Koffie van het nieuwe jaar vertelt Davied wat je kan verwachten....meld je aan
 

Organizing The Organizers: Using The Social Web To Meet Campaign Objectives
[12 januari 2011 | webinar georganiseerd door Ning] 
Do you work for or run a non-profit or political organization that is working hard to stay ahead of the curve when it comes to all-things-social on the web? These days, using social networking sites and technology platforms are key ingredients of any effective organizing campaign or social movement....lees meer

Brainstorm leerdoelen online leeromgeving
[14 januari 2011 vanaf 13.00 to 16.00 | georganiseerd door ministerie EL&I | Catharijnesingel 64, Utrecht]
Om een online leeromgeving voor de Ambtenaar 2.0 te maken gaan we aan de slag met het formuleren van de leerdoelstellingen. Hoe is de werkwijze van een Ambtenaar 2.0? En als je dat wilt worden, wat moet je dan leren? Ben je er met het leren van tools? Of zit 'm het toch meer in gedrag?....lees meer
naar evenementen op ambtenaar 2.0 

Informatie en tips

Presentatie 'Microbloggen aan de hand van Yammer' tijdens de Open Arena van Politie 2.0
[Jeroen de Miranda, 29 december 2010]
Tijdens de 'Open Arena' op 8 december 2010 in Zeist heeft Jeroen een presentatie gegeven over 'Microbloggen aan de hand van Yammer', met een aansluitende demonstratie van Yammer door Marga van Rijssel van Politie 2.0....lees meer

Inloggen op Ambtenaar 2.0 met behulp van je Google account
[Jeroen de Miranda, 29 december 2010]
In deze video-instructie van 1 minuut laat Jeroen zien hoe je vanaf vandaag ook kunt inloggen op Ambtenaar 2.0 met behulp van je Google account....lees meer
 

Deze nieuwsbrief is een selectie van het nieuws dat deze week op ambtenaar 2.0 is gepubliceerd. Meer informatie vind je op ambtenaar 2.0. Op deze site kun je je ook aanmelden voor groepen, dan wordt je voortdurend op de hoogte gehouden van de onderwerpen die je interesseren.

Wil je ons redactieteam versterken? Informatie hierover kun je vinden op de redactiepagina.
Wil je je Abonneren op deze nieuwsbrief of heb je vragen aan ambtenaar 2.0? 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.