| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Extra nieuwsbrief 20110112

Page history last edited by Bas Baalmans 13 years, 6 months ago

 

Beste ambtenaar 2.0,


het netwerk Ambtenaar 2.0 is opgericht om als ambtenaren (en niet-ambtenaren) samen te komen en samen te werken aan een betere overheid: om ervaringen uit te wisselen, maar ook simpelweg om samen sterker te staan.


Davied van Berlo, oprichter van Ambtenaar 2.0, is genomineerd als 'meest invloedrijke persoon binnen de lokale overheid'. Als we allemaal onze stem uitbrengen op Davied kunnen we Ambtenaar 2.0 nog duidelijker op de kaart zetten binnen de overheid!


Hoe? Ga naar onderstaande link en breng je stem uit:
http://www.gemeente.nu/web/Actueel/Bestuurszaken/Personeelszaken/Personeelszaken-Artikel/53933/Stem-meest-invloedrijke-persoon-bij-de-lokale-overheid.htm


Hiermee geef je een steuntje in de rug aan álle ambtenaren 2.0 die in Nederland (en Vlaanderen) bezig zijn om de overheid te verbeteren.


Alvast dank voor je stem!

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.