| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Teksten

Page history last edited by Davied 12 years, 11 months ago

VoorpaginaRedactie | Stichting | Programma | Denktank

 

 

 

 

Teksten en uitlegThis is a featured page


Om het verhaal van Ambtenaar 2.0 uit te kunnen dragen is het handig om wat achtergrondinformatie bij de hand te hebben. Een beetje ontstaansgeschiedenis bijvoorbeeld, wat materialen en plaatjes die je kunt gebruiken en een voorbeeldpresentatie. Hieronder ook enkele standaardteksten (ook in het Engels).


Feitelijk


Oprichting Ambtenaar 2.0: maart 2008
Oprichting netwerk Ambtenaar 2.0: juni 2008
Aantal leden van het netwerk: zie hier
Datum van uitkomen van het boek Ambtenaar 2.0: 4 december 2008
Oplagen: eerste druk 2000 exemplaren, tweede herziene druk 2000 exemplaren
Meer?


Missie


1. Ambtenaar 2.0 is een netwerk en een platform van mensen, zowel ambtenaren als burgers,
2. die de gevolgen van web 2.0 voor de overheid willen onderzoeken en onder de aandacht brengen,
3. daarover het gesprek aangaan om ideeën, kennis en praktijkervaringen uit te wisselen
4. en bijdragen aan opleiding, ondersteuning en praktische tips om als een ambtenaar 2.0 te kunnen werken.


Boodschap


Er is een fundamentele verandering gaande in de samenleving: in hoe mensen elkaar vinden, kennis en ideeën uitwisselen en samenwerken. Deze verandering heeft een technische aanleiding (internet, web 2.0), maar de gevolgen zijn maatschappelijk. En daarom heeft het ook gevolgen voor het werk en de manier van werken van de overheid: de relatie tussen burger en overheid, de interne organisatie van de overheid en de manier van werken van de ambtenaar.
Daar moeten we iets mee als overheid. We moeten bedenken wat het betekent voor onze manier van werken, hoe we efficiënter en interactiever kunnen gaan werken door gebruik te maken van web 2.0 en internet. Daar zijn geen kant en klare antwoorden voor, ieder moet dat voor z'n eigen werk invullen, bij beleid, uitvoering en inspecties. Die verantwoordelijkheid hebben we als ambtenaar. Dat begint met discussiëren, onderzoeken en experimenteren om nieuwe wegen te vinden. 
De kracht van netwerken werd voor OCW duidelijk bij de protesten tegen de 1040-urennorm. Ondanks dat overleg was geweest met belangenorganisaties gingen scholieren massaal de straat op nadat de stakingsoproep van een 17-jarige via online netwerken was verspreid. De protesten werden online georganiseerd, OCW en belangenorganisaties stonden buitenspel. Andere voorbeelden: anti-dierenleed.hyves.nl en ikregeer.nl. Wanneer wordt de eerste wiki-wet ingediend? 
Maar er zijn ook kansen voor overheidsorganisaties. Het is makkelijker geworden om over organisatiegrenzen heen samen te werken. Door de juiste kennis en ideeën te verzamelen rond een thema kan sneller beter werk worden afgeleverd. Beschikbare kennis kan zo efficiënter worden ingezet en het draagvlak onder het resultaat wordt vergroot. Een dergelijke brede, flexibele en open manier van werken verandert de organisatie, maar ook de manier van leiding geven. 
Dat alles verandert de manier van werken van ambtenaren. Een responsieve overheid vraagt om ambtenaren die actief zijn op internet. Maar hoe werkt dat? Wat mag je en wat kun je beter niet doen? Dat zullen we moeten leren. Tegelijkertijd biedt web 2.0 allerlei mogelijkheden om zelf ook efficiënter en effectiever te werken. De zelfstandig ondernemer binnen de overheid kan door de juiste middelen in te zetten en kennis bij elkaar te brengen juist meer bereiken op z'n werkterrein.
Web 2.0 betekent een fundamentele verandering van onze manier van werken als ambtenaren. Maar jij kunt alleen zelf bepalen hoe je met de mogelijkheden van web 2.0 beter je werk kunt doen: door erover te lezen in het boek Ambtenaar 2.0 (boek.ambtenaar20.nl), door de cursus te volgen (cursus.ambtenaar20.nl) of door mee te discussiëren in het forum (forum.ambtenaar20.nl). Daar ervaringen te delen en voorbeelden uit te wisselen leren we van elkaar. Dat is de doelstelling van Ambtenaar 2.0.


Samenvatting


Ambtenaar 2.0 richt zich op drie gevolgen van web 2.0 voor de overheid:

 • overheid 2.0, waarbij het gaat over de veranderende relatie tussen burger en overheid door de mogelijkheden die burgers, maar ook ambtenaren, hebben gekregen door internet en web 2.0 lees verder
 • organisatie 2.0, de veranderingen in overheidsorganisaties doordat makkelijker en effectiever over organisatiegrenzen heen gewerkt kan worden in virtuele teams (ook werken 2.0 genoemd) lees verder
 • medewerker 2.0, over de betekenis van web 2.0 voor de rol en positie van de ambtenaar en over de kansen voor ambtenaren om slimmer te gaan werken en meer te bereiken lees verder

Daarbij zal moet rekening worden gehouden met de kenmerken en cultuur van web 2.0:
 • open
 • sociaal
 • de mens centraal

De rol van het platform en netwerk van Ambtenaar 2.0 hierbij is om
 • te onderzoeken (en onderzoek in gang te zetten) naar de gevolgen van web 2.0 voor de overheid;
 • te discussiëren over wat dat betekent voor ambtenaren en hoe we ermee om kunnen gaan;
 • te experimenteren om praktijkervaring op te doen en uit te vinden wat wel en niet werkt.

Er zijn nog geen standaard antwoorden, nog geen formats. We zullen nieuwe routes, mogelijkheden en oplossingen moeten verzinnen en daarbij kunnen we heel goed gebruik maken van web 2.0 om overheidsbreed deze ervaringen uit te wisselen. Daar is Ambtenaar 2.0 dus voor, ook in 2009. 


Over het boek Ambtenaar 2.0


Internet maakt deel uit van ons leven en ons werk. Een tweede generatie van internetsites zorgt ervoor dat de samenleving, en de rol van de overheid daarin, fundamenteel verandert. Deze ontwikkeling wordt samengevat onder de naam web 2.0.

In het boek Ambtenaar 2.0 heeft Davied van Berlo zijn ideeën uiteengezet over wat de gevolgen zijn van web 2.0 voor de overheid: voor de relatie tussen overheid en burgers, voor de interne organisatie van de overheid en voor de manier van werken van de ambtenaar. Daarbij spreekt hij zijn collega-ambtenaren rechtstreeks aan en gaat het gesprek aan over de betekenis van deze veranderingen voor hun werk.

Maar hij geeft in dit boek ook een aantal tips mee. Dat maakt het boek tot meer dan alleen een prikkelend betoog, het is ook een handig naslagwerk met nuttige sites en praktische handreikingen.

Lees of bestel het boek Ambtenaar 2.0 op boek.ambtenaar20.nl.


Over het boek Ambtenaar 2.0 beta


Op vrijdag 4 december 2009 werd het eerste exemplaar van het tweede boek van Ambtenaar 2.0, Ambtenaar 2.0 beta, aangeboden aan burgemeester Job Cohen van Amsterdam. Deze feestelijke gelegenheid vormde de afsluiting van de Open Innovatieweek. Een video-impressie van de presentatie is te vinden op http://www.ambtenaar20.nl/?p=4547

In het eerste boek Ambtenaar 2.0 staat beschreven wat de betekenis is van web 2.0 voor de overheid: voor de relatie tussen overheid en burgers, voor de interne organisatie van de overheid en voor de manier van werken van de ambtenaar. Maar hoe ga je daar als ambtenaar in de praktijk mee aan de slag? Die vraag kreeg Van Berlo regelmatig voor de voeten.

Ambtenaar 2.0 beta probeert op die vraag een antwoord te geven. Het bevat actiepunten en ideeën voor overheidsorganisaties om hun eigen 2.0-strategie samen te stellen. En het bevat werkprincipes voor wie zelf als ambtenaar 2.0 wil gaan werken. Ambtenaar 2.0 beta is het handboek om te bouwen aan overheid 2.0.

Ook dit boek staat weer vol met handige sites en leerzame tips. Het praat je bij over de laatste inzichten en trends op het gebied van overheid 2.0. Op deze manier blijf je als ambtenaar 2.0 in ontwikkeling, een ambtenaar 2.0 beta dus!

Het boek is gratis te bestellen op boek.ambtenaar20.nl.


Over het netwerk Ambtenaar 2.0


Ambtenaar 2.0 is een netwerk van ambtenaren en burgers die mee willen denken en werken aan een overheid 2.0. In het netwerk wordt kennis gedeeld over initiatieven, onderzoeken en experimenten met web 2.0 binnen de overheid. Dat gebeurt door te bloggen over eigen ervaringen of door in het discussieforum vragen voor te leggen aan de rest van het netwerk. Het netwerk Ambtenaar 2.0 is een community waar veel kennis en ideeën over web 2.0 en de overheid verzameld is. Daardoor is het een geschikt platform om voorstellen aan voor te leggen en om betrokkenheid te krijgen voor initiatieven. 

Meer informatie of lid worden op netwerk.ambtenaar20.nl.


Over de Open Koffie


De Open koffie Ambtenaar 2.0 is een open bijeenkomst (met koffie!) waar je kunt netwerken en praten over Ambtenaar 2.0 of andere zaken. Voor de Open Koffie worden sprekers uitgenodigd die vanuit verschillende invalshoeken vertellen over hun ervaringen en ideeën rondom web 2.0. De kern is daarbij hoe web 2.0 het werk van ambtenaren kan veranderen: welke kansen liggen er?

De Open Koffie vindt elke tweede en vierde maandag plaats van 9 tot 10. De locatie is de tweede maandag van de maand in de foyer (tenzij anders vermeld) van het ministerie van LNV. Elke vierde week wisselt de locatie (bv. MinEZ, MinBZK). Houdt dus de agenda goed in de gaten. Meer informatie is te vinden op openkoffie.ambtenaar20.nl en in de agenda.

Wie zelf graag een Open Koffie wil organiseren in zijn organisatie, kan ondersteuning krijgen van de redactie van de Open Koffie Ambtenaar 2.0 via OpenKoffieAmbtenaar20@googlegroups.com. Ideeën voor sprekers en locaties kunnen ook worden ook hier worden toegevoegd.


Over Open Overheid


Het initiatief Open Overheid heeft als doel om overheidsinformatie online beschikbaar te stellen volgens open standaarden zodat anderen erop voort kunnen bouwen.

Gegevens

De nadruk ligt hierbij op gegevens die de overheid vastlegt in databases (registraties). Gegevens die veelal afkomstig zijn van burgers en bedrijven en die door de overheid worden gebruikt, maar het betreft ook informatie over stemgedrag van raadsleden, Tweede Kamer, etc. 

Door het beschikbaar stellen van de gegevens door de overheid is, in de context van web 2.0, hergebruik mogelijk door geïnteresseerde burgers of bedrijven ('programmable web'). Er ontstaan zo kansen om (door bijvoorbeeld het combineren van gegevens) kennis te vergroten of om de presentatie van informatie optimaal aan te passen aan de behoefte van de gebruiker.

Het is van belang dat de informatie in een open formaat met een bekende kwaliteit toegankelijk zijn. Daarvoor worden de Amerikaanse Open Data Principles als leidraad gebruikt. Uiteraard dient er bij het beschikbaar stellen van informatie ook rekeningen gehouden te worden met aspecten als privacy.

Internationaal

In internationale context wordt gesproken over 'Open Government Data'. In Groot-Brittanië heeft het Office of Public Sector Information bv. een website waar burgers kunnen aanvragen om publieke informatiebronnen openbaar te maken. 

Ook in de Verenigde Staten wordt deze koers ingezet, getuige het voornemen van president Obama ('Obama plans to make government data available online in universally accessible formats to allow citizens to make use of that data to comment, derive value, and take action in their own communities'; bron). Meer informatie is te vinden in dit onderzoek.


Over de cursus 'Werken met web 2.0'


Web 2.0 heeft gevolgen voor het werk en de manier van werken van de overheid. Dat is waar het over gaat op Ambtenaar 2.0. Daar kun je lang over praten, maar je leert het pas echt als je het zelf doet. Daarom is er nu een cursus Werken met web 2.0. Om nieuwe ontwikkelingen te bespreken, maar vooral om in de praktijk bezig te gaan en uit te proberen. Wat kan web 2.0 voor jouw werk betekenen?

De deelnemers zijn na de cursus in staat om de nieuwe geboden web 2.0-middelen op de juiste manier in te zetten tijdens hun werkzaamheden. Daarnaast hebben ze kennis opgedaan van aandachtspunten met betrekking tot veilig internetgebruik, archivering, privacy en de positie van de ambtenaar.

Na afloop van de cursus kunnen deelnemer efficiënter en doelmatiger:

 • Personen vinden, contacten leggen en communiceren met o.a. LinkedIn, Twitter;
 • Samenwerken met o.a. Wiki’s, Google Docs, Ning;
 • Informatie verzamelen en bewaren met o.a. RSS, Google reader, Bloglines;
 • Kennis delen met o.a. Bloggen, Flickr, Youtube

Over het sprekersnetwerk Ambtenaar 2.0


Leren van elkaar over web 2.0 door verhalen te vertellen en ervaringen te delen. Dat is waar het om draait bij het sprekersnetwerk. Sprekers kunnen zich op de website aanmelden. Onder 'ik ben een spreker' stellen zij zich voor, zodat een zoeker een goed beeld krijgt van het verhaal. 
Zoek je een spreker? Vul dan het formulier in. Dit formulier wordt naar alle sprekers gestuurd. Ambtenaar 2.0 bundelt de reacties en legt deze aan de zoeker voor. 


Over Davied


Davied van Berlo is sinds 1995 actief op internet. Hij is gefascineerd door de maatschappelijke en organisatorische veranderingen die plaatsvinden onder invloed van internet en web 2.0. Als medewerker van het ministerie van LNV houdt hij zich bezig met de gevolgen van web 2.0 voor de relatie tussen burger en overheid, voor de interne organisatie van de overheid en voor de manier van werken van de ambtenaar. Daarnaast is hij initiatiefnemer van het netwerk Ambtenaar 2.0 en schrijver van het boek Ambtenaar 2.0


Informatie in het Engels


Informatie over Ambtenaar 2.0 in het Engels:

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.