| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Nieuwsbrief 20110120

Page history last edited by i.ballemans@... 13 years, 6 months ago

De nieuwsbrief van Ambtenaar 2.0

De stemmen zijn geteld en de winnaar van de meest invloedrijke persoon bij de lokale overheid is afgelopen maandag bekend geworden. In het lijstje met namen kwamen ook veel bekende personen uit dit netwerk voor zoals: Ina Strating, Ruud Kleijnen, Kim Spinder en niet te vergeten de oprichter zelf Davied van Berlo. Monique Roosen ziet de uitverkiezing van de top-3 als waardering voor dit netwerk.


Krispijn heeft deze week het thema "Thinking outside the inbox" weer opgepakt. De fusie tussen EZ en LNV brengt veel emailverkeerliep met zich mee, waardoor zijn inbox overloopt. Magda Berndsen van D66-er stelt de kamervraag waarom de crisiscommunicatie tijdens de brand in Moerdijk niet via sociale media is verlopen.

Op het forum zijn er verschillende ideeën over het succes van de overheid 2.0. Wellicht ligt hier een taak voor de managers. Fred IJspeerd verwijst naar het concurrerende waardenmodel van Quinn Mundo Resink denkt dat je een andere taal" moet gaan spreken. PubliContact deelt graag haar ervaringen en nodigt u uit voor een bijeenkomst aanstaande maandag "Leiding geven aan 2.0 – Hoe gaan we dat doen?"

Met vriendelijke groet, MaudIrma en Bas

Op dit moment zoekt Ambtenaar 2.0 een nieuwe penningmeester
Ambtenaar 2.0 is natuurlijk vooral een netwerk, maar af en toe moeten er ook wat dingen officieel geregeld worden. Daarvoor is de stichting Ambtenaar 2.0 opgericht. De stichting werkt vooral op de achtergrond, als terugvalbasis als het nodig is....lees meer

Blogberichten
Thinking outside the inbox: Het vervolg
[Krispijn, 17 Januari 2011]
Vandaag kwam ik de Facebook actie We Quit Mail tegen. Die hetzelfde lijkt te beogen als "Thinking outside the inbox". Na 3 jaar goede voornemens en verder uitdijende mailboxen weet ik nu overigens wel: ik ga mee doen. De druppel die de emmer wat mij betreft doet overlopen is de fusie tussen EZ en LNV tot EL&I, waardoor ik bij coördinatiewerkzaamheden nu echt volstrekt gestoord wordt van het emailverkeer....lees meer

Crisiscommunicatie via sociale media?
[Chris Aalberts, 13 januari 2011]
‘Wat is de reden dat tijdens de brand in Moerdijk (...) geen gebruik is gemaakt van sociale media zoals Twitter of Hyves om het publiek te informeren en op de hoogte te houden van de ernst van de brand en eventuele voorzorgsmaatregelen?’ Zo luidt de Kamervraag van D66-er Magda Berndsen....lees meer
[Reactie van Plutone, 16 januari 2011]
Beetje off-topic maar wel interessant: Crisiswerkplaats.nl heeft een samenvatting gemaakt van de communicatie over de moerdijkbrand. 'Wijsheid van de massa - 10 dagen Moerdijk'

Groepen
20% van de iPad-gebruikers installeert geen Apps. Maar wij toch wel?
[Gijs Molsbergen, 17 januari 2011]
Het viel mij op dat er in de afgelopen weken veel nieuwe leden van Ambtenaar 2.0, ook direct lid zijn geworden van onze groep. Uit onderzoek kwam naar voren dat slechts 20% van alle iPad-gebruikers, gebruik maakt van andere applicaties dan die erbij geleverd worden. Daarom vraag ik jullie, ter inspiratie voor een volgende blog, of er ook binnen onze groep leden zijn met alleen de standaard applicaties op de iPad....lees meer

Gratis Legal Intelligence app voor iPad zoekt in openbare bronnen
[Laurens Mommers, 16 januari 2011]
De gloednieuwe iPad-app van Legal Intelligence doorzoekt de belangrijkste openbare bronnen (wetten.nl, rechtspraak.nl, EUR-Lex etc.) en geeft door gebruik van onder meer een thesaurus betere resultaten dan de betreffende overheidssites zelf....lees meer

Forum
Wanneer is Overheid 2.0 succesvol?
[reactie van Bernard, 19 januari 2011]
Deze discussie is een beetje als een flipperkast. Het gaat alle kanten op en het is moeilijk de focus te houden. Dat komt mede door dat er geen conclusies, van eerdere gelijksoortige discussie, zijn....lees meer

Het Nieuwe Werken bij de Overheid
[reacties van Fred IJspeerd, Mundo Resink en Marlies Sloover]
Fred verwijst naar het concurrerende waardenmodel van Quinn: "Meestermanagers hebben het vermogen om veel verschillende soorten signalen op te vangen, om tijdelijke strategieën te formuleren als reactie op de belangrijkste signalen en vervolgens nieuwe strategieën te ontwikkelen wanneer andere signalen opkomen. Om de confrontatie met de wereld op deze manier aan te gaan, moet een meestermanager zijn individuele stijl ontstijgen. 
Mundo Resink heeft de ervaring dat cultuurverandering via een open uitnodiging niet altijd het beste werkt in de gemeente Rijnwoude. Soms werkt een open uitnodiging niet en moet je een andere taal spreken;)....lees meer

Open Source
Software en dienstverleners voor het opzetten van een Geïntegreerde Web 2.0-omgeving?
[reactie van Adrie Spruijt, 13 januari 2011]
Inmiddels is onze nieuwe website (www.kinggemeenten.nl) met e-community-omgeving (www.kinggemeenten.nl/gemma) gerealiseerd (met Umbraco, OSS van MS). Hij brengt de mogelijkheid om in te spelen op Pleio onder de aandacht van de communicatiecoordinator [red.]....lees meer

Verslag
Slacktivisme: kansen en bedreigingen van online activisme - verslag workshop 13 december 2010
[Tijs van den Broek, 19 januari 2011]
TNO onderzoekt sinds jaar en dag nieuwe ontwikkelingen op het internet. In 2010 richtte TNO zich op een sterk opkomende trend in het digitale universum: laagdrempelig online activisme, ook wel slacktivisme genoemd. Het doel van het slacktivisme onderzoek is om NGO, consument, bedrijf en overheid inzicht te geven in de impact en strategieën van slacktivisme....lees meer

Bijeenkomsten
Masterclass Management van Beleidsonderzoek
[op 21 januari 2011 van 10.00 tot 17.00 uur, cursus loopt tot 1 april 2011, Erasmus Universiteit Roterdam]
Bent u betrokken bij het uitvoeren van beleidsonderzoek en ervaart u steeds meer de meerwaarde van goed management van het onderzoek zelf?....lees meer

Leiding geven aan 2.0 – Hoe gaan we dat doen?
[op 24 januari 2011 vanaf 9.00 tot 10.00 uur | locatie PubliContact, Parkstraat 83, Den Haag]
Er wordt veel gesproken over ‘een andere manier van leiding geven’ die past bij Ambtenaar 2.0 en HNW. Wat is die ‘andere manier’ dan? En hoe kunnen leidinggevenden en niet-leidinggevenden die andere stijl dan concreet gaan inzetten? Coen Raijer en Niels Venniker van PubliContact zijn veel met dit thema bezig....lees meer

Eigentijds Lerende Overheid. Reuring Cafe
[op 25 januari 2011 vanaf 17.00 tot 18.30 uur | Glazen zaal, Princessegracht 26, Den Haag]
Een kwalitatief hoogwaardige rijksdienst die complexe vraagstukken in de samenleving wil oplossen en die een goede en efficiente dienstverlening wil bieden moet ook een lerende organisatie zijn . Hoe geven we die met elkaar vorm?....lees meer

Deze nieuwsbrief is een selectie van het nieuws dat deze week op ambtenaar 2.0 is gepubliceerd. Meer informatie vind je op ambtenaar 2.0. Op deze site kun je je ook aanmelden voor groepen, dan wordt je voortdurend op de hoogte gehouden van de onderwerpen die je interesseren.

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor ambtenaar2.0. Heb jij een idee, wil je je ergens voor inzetten of wil je gewoon af en toe een duit in het zakje doen, laat het dan weten! Wil je ons redactieteam versterken? Informatie over deze klus kun je vinden op de redactiepagina.

Abonneren op deze nieuwsbrief of heb je vragen aan ambtenaar 2.0? 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.