| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Bijeenkomst 21 juni 2010

Page history last edited by Sandra Barth 13 years, 2 months ago

Verslag Startbijeenkomst

Het verslag van de eerste startbijeenkomst op 21 juni 2010 staat op de blog en hier.

 

 

 

Programma en locatie Startbijeenkomst

Op maandag 21 juni zal de al aangekondigde startbijeenkomst van het Adviseursnetwerk plaatsvinden. Tussen 15 uur en 18 uur komen wij samen in het gebouw van LNV aan Willem Witsenplein 8 in Den Haag.

De agenda is (ongeveer) als volgt:

- opening door Davied, uitleg over aanleiding en stand van zaken ontwikkeling Ambtenaar 2.0

- Geleide brainstorm door Henk Krijnen, waar in onder meer de volgende punten aan de orde zullen komen:

 

  • afstemming doel adviseursnetwerk
  • inventariseren netwerkactiviteiten
  • kennisdeling en kennisvermeerdering
  • certificering en training
  • verdienmodel

 

- beleggen actiepunten en formering kerngroep

- napraten met drankje

 

Hoewel de agendapunten wellicht wat formeel lijken, is het natuurlijk de bedoeling van het geheel een nuttige, maar vooral creatieve sessie te maken. Zoals je wellicht weet is in een brainstorm niets te gek!

 

Als je komt, wil je dit dan even op de wiki zetten in verband met aanmelding en catering?

 

Ik zie je graag op 21 juni!

 

 

De eerste sessie

De eerste sessie zal worden gepland op maandagmiddag 21 juni aanstaande.

De middag zal worden begeleid door Henk Krijnen, ervaren procesbegeleider en jaren werkzaam in het publieke domein.

Het programma en locatie vind je ook hier.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.