| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Davied 10 years, 8 months ago

 Voorpagina | StichtingProgramma

 

Beheer Ambtenaar 2.0

 

Op deze site vind je alle informatie over de organisatie rond Ambtenaar 2.0.

Information Uk_flag_300.png in English         

 Informationen Flag_of_Germany.svg Auf Deutsch        

Doelstelling Ambtenaar 2.0

 

In één zin:
1. Ambtenaar 2.0 is een netwerk en een platform van mensen, zowel ambtenaren als burgers,
2. die de gevolgen van web 2.0 voor de overheid willen onderzoeken en onder de aandacht brengen,
3. daarover het gesprek aangaan om ideeën, kennis en praktijkervaringen uit te wisselen
4. en bijdragen aan opleiding, ondersteuning en praktische tips om als een ambtenaar 2.0 te kunnen werken.

 

Meer over Ambtenaar 2.0 lezen, zie netwerk.ambtenaar20.nl

 

 

Organisatie Ambtenaar 2.0

 

Ambtenaar 2.0 is een netwerk, dus het draait om de leden. Om het netwerk heen zijn echter enkele organisaties in het leven geroepen om het netwerk en het platform daarvoor te ondersteunen:

 

  • een stichting om de aansprakelijkheid en andere juridische zaken te regelen voor het netwerk, zie stichting.ambtenaar20.nl;
  • een programma bij de overheid om initiatieven te ondersteunen en de bekendheid van Ambtenaar 2.0 te vergroten, zie programma.ambtenaar20.nl;

 

Deze pagina is bereikbaar via beheer.ambtenaar20.nl.

 

 

 

Ambtenaar 2.0 is ook één van de initiatiefnemers van Pleio:

 


 

 

 

Inhoudsopgave

 

  


Meer Ambtenaar 2.0

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.