| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Jaarverslag 2010

Page history last edited by Thijs Polfliet 5 years, 2 months ago

Voorpagina | Voorpagina Stichting | Bestuur | Steun | Organisatie | Jaarverslag

 

Activiteiten

 

 

2009

In 2009 is er op 30 november 2009 een donatie ontvangen van een anonieme gulle gever van € 300. De penningmeester had op 1 oktober 2009 een lening verstrekt van € 75 ter dekking van mogelijke lopende kosten. Op 2 oktober werd door de Rabobank voor de bankkosten € 14 afgeschreven. Los van de voorgeschoten bedragen door de voorzitter voor de website (maandelijks € 14,48) en de notariskosten voor de oprichting van de stichting werd het boekjaar 2009 bij de bank afgesloten met een positief saldo van € 361.

 

In werkelijkheid was het saldo in 2009 negatief wegens uitstaande kredieten van € 665,50 (statuten), € 28,96 (2 maanden website) en € 75 (lening bankkosten) namelijk € 361 - € 769,49 = - € 408,49

 

2010

Inkomsten

 • Donatie van € 500 van CKC Centrum voor Kennis Communicatie (dd. 5 januari 2010)

 • Donatie van € 50 van mw. A.A. Steyns, ter vergoeding van ontvangen boekenbon n.a.v. inzet via het sprekersnetwerk (dd. 14 april 2010)

 • Donatie van € 300 van nVOLVE (dd. 19 april 2010)

 • Donatie van € 500 van Kluwer BV (dd. 6 mei 2010)

 • Donatie van € 200 van Stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam, n.a.v. boek Ambtenaar 2.0 beta (dd. 10 mei 2010)

 • Donatie van € 45 van Davied van Berlo, ter vergoeding van ontvangen boekenbon (dd. 11 mei 2010)

 • Donatie van € 800 van de Nationale Ombudsman, voor een presentatie via het sprekersnetwerk (dd. 11 juni 2010)

 • Donatie van € 400 van Beerenschot (dd. 15 juli 2010)

 • Donatie van € 10 van Jeroen de Miranda, in de vorm van een jaar licentiekosten voor JS-kit (augustus 2009)

Uitgaven

 • periodieke bankkosten: € 30,28 (dd. 1 januari 2010)

 • factuur webdomeinen Transip BV: € 40,40 (dd. 15 januari 2010)

 • factuur webdomeinen Transip BV: € 5,95 (dd. 1 februari 2010)

 • kosten Kamer van Koophandel: € 26,14 (dd. 15 maart 2010)

 • terugbetaling lening penningmeester € 75 (dd. 15 maart 2010)

 • terugbetaling lening voorzitter € 665,50 (dd. 15 maart 2010)

 • periodieke bankkosten: €15,74 (dd. 15 april 2010)

 • uitbetaling (dd. 2 juli 2010) declaratie kosten vrijwilligersborrel 22 juni 2010 aan voorzitter 125,20 euro

 

2011

Inkomsten

 • Donatie Zingstra Interim & Projectmanagement: € 50 (dd. 1 februari 2011)
 • Donatie R.J. Sanders: € 50 (dd. 1 februari 2011)
 • Donatie Gonnie Vink: € 15 (dd. 21 februari 2011)
 • Donatie S.R. van der Werf: € 50 (dd. 3 maart 2011)
 • Donatie Euroforum/Studiecentrum Bedrijf en Overheid voor lezing Davied van Berlo: € 500 (dd. 24 mei 2011)

 

Uitgaven

 • Bankkosten Rabobank Q4 2010: € 42,06 (dd. 1 januari 2011)

 • TransIP (domeinnaamregistratie): € 56,49 (dd. 17 januari 2011)
 • TransIP (domeinnaamregistratie): € 5,95 (dd. 3 februari 2011)
 • Bedankdiner organisatoren Dag van de Ambtenaar 2.0: € 106,25 (dd. 16 februari 2011)
 • Kosten Ning 2010 (website Ambtenaar 2.0): € 243,42 (dd. 18 maart 2011)
 • Kosten Pressdoc: €22,61 (dd. 18 maart 2011)
 • Afscheidskado penningmeester Stichting Ambtenaar 2.0: € 27,95 (dd. 18 maart 2011)

 • Bloemen Dag van de Ambtenaar 2.0, D.J. Appel: € 15 euro (dd. 28 maart 2011)

 • Vergadering Bestuur Stichting Ambtenaar 2.0: € 166,20 (dd. 18 maart 2011)

 • Seats2Meet Maarsen als bijdrage aan de lunch voor de Dag van de Ambtenaar 2.0: € 500 (dd. 30 maart 2011)

 • Borrel vrijwilligers Verkiezing Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar: € 42,35 (dd. 29 maart 2011)
 • Bankkosten Rabobank Q1 2011: € 46,70 (dd. 1 april 2011)
 • Jaarcontributie KvK 2011: € 26,64 (11 april 2011)
 • Reis-, hotel- en verblijfskosten lezing Davied van Berlo in Berlijn: € 736,60 (dd. 19 juni 2011)
 • Bankkosten Rabobank Q2 2011: € 45,32 (dd. 1 juli 2011) 
 • Bankkosten Rabobank Q3 2011: € 35,06 (dd. 1 oktober 2011) 
 • Pins voor vrijwilligers: € 412,34 (27 oktober 2011) 

 

2012

Inkomsten

 • Donatie Kluwer vanwege inzet Davied van Berlo als spreker van twee congressen over Ambtenaar 2.0: €350 (dd. 26 januari 2012)
 • Donatie Bruggeman en Den Brok voor het Jaarcongres: € 50 (dd. 21 februari 2012)
 • Donatie en vergoeding kosten lezing Davied van Berlo voor het Bundesministerium des Innern in Berlijn: € 2000 (dd. 29 juni 2012)
 • Lezing Davied van Berlo voor het Emerce eGov Congres: € 500 (dd. 7 september 2012)

 

Uitgaven

 • Bankkosten Rabobank Q4 2011: € 30,88 (dd. 1 januari 2012)
 • TransIP (domeinnaamregistratie): € 56,49 (dd. 16 januari 2012)
 • TransIP (domeinnaamregistratie): € 5,95 (dd. 2 februari 2012)
 • Bedankdiner organisatoren Dag van de Ambtenaar 2.0: € 330 (dd. 10 februari 2012) 
 • Bankkosten Rabobank Q1 2012: € 30,81 (dd. 1 april 2012)
 • Jaarcontributie KVK 2012: € 24,08 (dd. 11 april 2012)
 • Bankkosten Rabobank Q2 2012: € 30,35 (dd. 1 juli 2012) 
 • Vergadering en etentje bestuur stichting Ambtenaar 2.0: € 180,00 (dd. 31 augustus 2012)
 • Bankkosten Rabobank Q3 2012: € 28,66 (dd. 1 oktober 2012)
 • MailChimp (mailverzending): € 59,71 (dd. 20 november 2012)

 

2013

Inkomsten

 • Presentatie Marie Louise Borsje voor Veranderkunde voor de Overheid, dd. 31 mei 2012: € 250
 • Donatie Stadsdeel Zuid voor lezing Thijs Polfliet: € 100 (dd. 13 februari 2013)
 • Presentatie Davied van Berlo lezing AWVN-Clingendael congres, dd. 14 december 2012: € 250  

 • Donatie Personeelsvereniging Dienst Noordzee: € 100 (dd. 8 maart 2013) 

 

Uitgaven

 • Bankkosten Rabobank Q4 2012: € 32,72 (dd. 1 januari 2013)

 • TransIP (domeinnaamregistratie): € 63,49 (dd.16 januari 2013)

 • TransIP (domeinnaamregistratie): € 6,05 (dd. 4 februari 2013)

 • Kosten MailChimp (mailings): € 59,71 (dd. 6 februari 2013)

 • Bankkosten Rabobank Q1 2013: € 31,70 (dd. 1 april 2013)

 • Bankkosten Rabobank Q2 2013: € 33,82 (dd. 1 juli 2013)

 • Kosten Ning (website Ambtenaar 2.0): € 184,95 (dd. 25 augustus 2013)
 • Bankkosten Rabobank Q3 2013: € 28,31 (dd. 1 oktober 2013)  

 

2014

Inkomsten

 • Donatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor presentatie Davied van Berlo, dd. 31 maart 2014: € 150

 

Uitgaven

 • Bankkosten Rabobank Q4 2013: € 30,82 (dd. 1 januari 2014)

 • Bankkosten Rabobank Q1 2014: € 33,82 (dd. 1 april 2014) 

 • Vergadering bestuur: € 60,00 (dd. 27 juni 2014) 

 • Bankkosten Rabobank Q2 2014: € 34,18 (dd. 1 juli 2014) 

 • Open Borrel: € 100 (dd. 30 juni 2014) 

 • Kosten Ning (website Ambtenaar 2.0): € 184,86 (dd. 17 augustus 2014)
 • Open Borrel: € 100 (dd. 6 augustus 2014)

 • Bankkosten Rabobank Q3 2014: € 34,10 (dd. 1 oktober 2014) 

 

2015

Uitgaven

 • Bankkosten Rabobank Q4 2014: € 34,04 (dd. 1 januari 2015)
 • Bankkosten Rabobank Q1 2015: € 35,63 (dd. 1 april 2015)
 • Bankkosten Rabobank Q2 2015: € 35,63 (dd. 1 juli 2015)
 • Bankkosten Rabobank juli 2015: € 13,20 (dd. 1 augustus 2015)
 • Bankkosten Rabobank augustus 2015: € 13,20 (dd. 1 september 2015)
 • Bankkosten Rabobank september 2015: € 13,20 (dd. 1 oktober 2015)
 • Kosten Ning (website Ambtenaar 2.0): € 223,51 (dd. 9 oktober 2015)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.