| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Steun

Page history last edited by Davied 10 years, 5 months ago

Voorpagina | Voorpagina Stichting | Bestuur | Steun | Organisatie | Jaarverslag

 

Steun Ambtenaar 2.0!

 

Ambtenaar 2.0 is een platform voor ambtenaren om kennis, ervaringen en idee├źn uit te wisselen over de gevolgen van web 2.0 voor de overheid. Het onderhoud van de sites wordt gedaan door vrijwilligers. Wil je deel uitmaken van de redactie of op een andere manier meehelpen, kijk dan op redactie.ambtenaar20.nl.

 

Voor het in de lucht houden van het platform en ontplooien van nieuwe initiatieven is echter ook geld nodig. Daarom bieden we ook de mogelijkheid aan om te doneren. Vind je Ambtenaar 2.0 een goed initiatief en wil je het steunen: een donatie kun je rechtstreeks overmaken op rekeningnummer 1512.42.356 t.n.v. Stichting Ambtenaar 2.0 te Leiden. Bij voorbaat dank voor de steun!

 

 

Meer informatie over de Stichting Ambtenaar 2.0 staat op stichting.ambtenaar20.nl. Op deze pagina staat ook aangeven op welke wijze het stichtingsbestuur inhoud geeft aan haar donatiebeleid en aan haar verantwoording van de ontvangen donaties.

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.