| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Organisatie

Page history last edited by Davied 14 years, 2 months ago

Voorpagina | Bestuur | Steun | Organisatie | Jaarverslag

 

C O N C E P T

Voorstel voor de bestuursvergadering

 

Organisatie van de Stichting Ambtenaar 2.0

 

De organisatie van de Stichting Ambtenaar 2.0 bestaat uit drie delen:

 • De Stichting wordt bestuurd door het bestuur;
 • Er is een Raad van Ambtenaar 2.0 voor strategisch advies (in oprichting);
 • Een beheerorganisatie wordt opgezet voor de uitvoering van activiteiten.

 

 

Beheerorganisatie

 

Voor de uitvoering van de activiteiten van Ambtenaar 2.0 wordt een beheerorganisatie ingericht. Deze organisatie vult de activiteiten van het vrijwilligersnetwerk aan dat de ruggengraat van Ambtenaar 2.0 vormt. Deze beheerorganisatie is onder andere verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de online platforms (samenwerkplatform, etc.).

 

Daarbij worden de volgende taakgebieden onderscheiden:

 • Functioneel beheer is verantwoordelijk voor de gebruiksmogelijkheden en de gebruikerservaring van de platformen van Ambtenaar 2.0. Het gaat om de functionaliteiten, vormgeving en usability. De functionele ontwikkeling van de platformen wordt gestuurd door gebruikersonderzoek en interpretatie van sitestatistieken. Dit is een kernfunctie van de beheerorganisatie en wordt belegd bij het Stella 2.0-team (Belastingdienst) en ingehuurde kennis van vormgeving en onderzoek;
 • Technisch beheer beheert en ontwikkelt de technische infrastructuur van de platformen en de schaalbaarheid van servers en connectiviteit. De techniek wordt uitbesteed aan een leverancier, maar de onderliggende architectuur wordt bepaald door Stella 2.0;
 • Relatiemanagement gaat contact aan met overheidsorganisaties die op het samenwerkplatform een omgeving in gebruik willen nemen voor de eigen organisatie. Deze taak wordt vooralsnog opgepakt door alle deelnemende partijen: Stella 2.0, het Programma Ambtenaar 2.0 en eventueel BZK, NOiV en BurgerLink;
 • Communicatie wordt in eerste instantie opgepakt door de betrokken partijen. Eventueel kan op een later moment extra ondersteuning worden aangetrokken voor de bekendmaking van diensten en activiteiten aan ambtenaren bij de diverse overheidsorganisaties;
 • Financieel beheer zal de afhandeling van inkomsten en betalingen regelen en de bijbehorende belastingadministratie. Dit zal worden uitbesteed aan een externe partij;
 • Juridische zaken worden uitgebesteed aan een externe partij.

 

De beheerorganisatie wordt ingevuld door samenwerkverbanden met overheidsorganisaties (het bijdragen van menskracht), strategische samenwerkingen met marktpartijen (het bijdragen van technische kennis en inzet) en inhuur. Om inhuur mogelijk te maken, worden financiƫn gezocht en wordt een ecosysteem van bedrijven en zzp'ers opgezet die snel en flexibel inzetbaar zijn. Serverbeheer en connectiviteit worden uitbesteed op basis van een SLA.

 

Doelstelling van Ambtenaar 2.0 is om waar mogelijk te werken met open source-producten en modulaire systemen. De op basis daarvan ontwikkelde modules worden beschikbaar gesteld aan de open source-gemeenschap en gedocumenteerd zodat aanpassing en hergebruik mogelijk zijn. Deze voorwaarden zullen worden meegegeven aan opdrachtnemers (ecosysteem).

 

 

Online platforms

 

De volgende sites worden beheerd door de beheerorganisatie in opdracht van het bestuur, in overleg met betrokken vrijwilligers en in samenwerking met externe partijen:

 

 • Ambtenaar 2.0 weblog
 • Ambtenaar 2.0 netwerk
 • Samenwerkplatform

 

Andere internetsites die op termijn toegevoegd kunnen worden:

 

 • Neemtinitiatief.nl
 • Ambtenarentweets.nl
 • Rijkslocaties.nl

 

Andere werkgebieden van de beheerorganisatie zijn verder platformen voor open data en widgets.

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.